Επιστροφή σε Αγγλικά ή Αμερικανικά?

Διαφορές στην γραφή

Αριστερά ο Αμερικανικός τρόπος και δεξιά ο Αγγλικός.

Χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με το είδος της αλλαγής.

Στην κάθε περίπτωση αναφέρουμε μόνο μερικές λέξεις κι όχι όλες.

α. Οι Αμερικανοί παραλείπουν το “u” σε όσα τελειώνουν σε “οur”:

color    colour
flavor   flavour
honor   honour
neighbor    neighbour

β. Οι Αμερικανοί γράφουν τις λέξεις που τελειώνουν σε “re” έτσι όπως προφέρονται, δηλ. “er”:

center   centre
fiber   fibre
liter    litre
meter   metre
tiger    tigre

γ. Το ίδιο κάνουν και με τις λέξεις που τελειώνουν σε “yse” και “ise”, δηλ. τις γράφουν με “z” αντί για “s”:

analyze      analyse
criticize     criticise
organize   organise
realize       realise

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: