Επιστροφή σε Idioms etc

Phrasal Verbs

απ'το 0 ως το 10

Για όλα τα παρακάτω εννοείται το to (και μερικές φορές το to be) πριν από το phrasal verb.

Φυσικά, τα phrasal verbs είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα λίγα (αλλά σημαντικά) που αναφέρουμε παρακάτω. Περισσότερα στο Dictionary.

be up to (something): σκαρώνω κάτι, ετοιμάζω κάτι

carry on συνεχίζω

catch up προφταίνω

count on (somebody or something): στηρίζομαι σε κάποιον ή σε κάτι

end up καταλήγω

find out ανακαλύπτω

fix up (somebody with somebody else): τους βοηθάω να τα “φτιάξουν”

fix up (something): κανονίζω κάτι, το “στερεώνω” ώστε να μην αποτύχει

get along (with somebody): τα πάω καλά με κάποιον, συμφωνούμε, ταιριάζουμαι

get after (somebody or something)κυνηγάω, διώκω, καταδιώκω

get away φεύγω, ξεφεύγω

get by το να τα καταφέρνεις (οικονομικά) αλλά χωρίς να σου περισσεύουν χρήματα

get cracking ξεκινάω

get με σχεδόν οτιδήποτε παίρνει το νόημα του οτιδήποτε

go after κυνηγάω κάτι, καταδιώκω, επιδιώκω (π.χ. ένα σκοπό, ένα στόχο)

go ahead προχωράω, συνεχίζω

go along πάω μαζί, συμφωνώ

go on συνεχίζω

go under αποτυγχάνω, βυθίζομαι

hang around: βρίσκομαι εδώ γύρω, δεν χάνομαι, δεν εξαφανίζομαι, δεν απομακρύνομαι

hang on περιμένω (συχνά λίγο) εδώ που είμαι

keep up συνεχίζω

live off (somebody else): στηρίζομαι στους πόρους (στα χρήματα) που μου παρέχει κάποιος άλλος για να ζήσω

look after somebody: προσέχω κάποιον, φροντίζω κάποιον

look for ψάχνω

look out προσέχω

look up to somebody προσβλέπω σε κάποιον, τον κοιτάω με θαυμασμό και σεβασμό

kick off ξεκινάω, ξεκίνημα

put off αναβάλλω

rip-off εξαπατώ, κλέβω

run out: τελειώνει κάτι, σώνεται

shake off ξεφορτώνομαι (κάποιον ή κάτι), απαλάσσομαι από κάποιον ή κάτι.

take for περνάω (κάποιον για κάποιν άλλο ή για κάτι)

take off απογειώνομαι, βγάζω

take over αναλαμβάνω

turn down (somebody or something, e.g. a proposal, a solution): απορρίπτω

watch out προσέχω

Αρέσει σε %d bloggers: