Επιστροφή σε Quizzes

Ουσιαστικά

Quiz και Test για τα ουσιαστικά και τη σωστή τους χρήση.

Plural

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα? Πληθυντικός, Irregular Plurals, Έχουν μόνο Ενικό ή μόνο Πληθυντικό. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις: Μην ξεχάσετε στο τέλος να πατήσετε το “Submit“ Κάντε το Quiz ξανά και ξανά σε διαφορετικές μέρες μέχρι το σκορ σας να φτάσει 100%. Ενδιάμεσα κάντε επανάληψη στη θεωρία.

Possessive nouns

Πριν ξεκινήσετε το quiz, έχετε μελετήσει τη σχετική σελίδα? Διαλέξτε τη σωστή απάντηση σ’ όλες τις παρακάτω ερωτήσεις: Μην ξεχάσετε όταν τελειώσετε να πατήσετε το “Submit”   Κάντε το Quiz ξανά και ξανά σε διαφορετικές μέρες μέχρι το σκορ σας να φτάσει 100%. Ενδιάμεσα κάντε επανάληψη στη θεωρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar