Οι χρόνοι διαρκείας στα γαλλικά

Συχνά, για πολλούς που μαθαίνουν γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα μετά τα αγγλικά, δημιουργούνται απορίες  που προκύπτουν από τη σύγκριση των  δύο γλωσσών. Δεν είναι λίγες οι φορές που προσπαθούν να κατανοήσουν τα γραμματικά φαινόμενα ανατρέχοντας στα αντίστοιχα των αγγλικών. Άλλες φορές πάλι, προσπαθούν απλώς να βρουν ένα σημείο επαφής με την μητρική τους γλώσσα και στην προκειμένη περίπτωση με τα ελληνικά.

Είναι κάτι απολύτως κατανοητό και πολλές φορές οι παραλληλισμοί αυτοί μας βοηθούν γιατί πράγματι, οι ευρωπαïκές γλώσσες έχουν πολλά κοινά.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση των φαινομένων.  Η κάθε γλώσσα έχει τους δικούς της μηχανισμούς και πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε μ’αυτούς. Γι αυτό λέμε: “Σκέψου γαλλικά” δηλ. μην προσπαθείς να κάνεις τη μετάφραση από μια άλλη γλώσσα αλλά σκέψου απ’ευθείας στα γαλλικά.

Και για να επανέλθουμε στις απορίες. Μια πολύ συχνή αφορά τους χρόνους.  Στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά, οι χρόνοι έχουν δύο αποχρώσεις: μια στιγμιαία και μία διαρκείας (continu).

Στα γαλλικά, στον Ενεστώτα, ξέρουμε ότι υπάρχει ο απλός (Présent Simple) και ο διαρκείας ή προοδευτικός (Présent Continu).

Ο απλός/Présent Simple χρησιμοποιείται για να εκφράσει γενικές αλήθειες ή συνήθειες:

  • Mon père travaille à la banque. Ο πατέρας μου εργάζεται στην τράπεζα.
  • Je ne mange pas la viande rouge. Δεν τρώω το κόκκινο κρέας.

Ο διαρκείας/Présent Continu, εκφράζει κάτι που λαμβάνει χώρα (εξελίσσεται) τη στιγμή που μιλάμε γι αυτό.

  • Mon père est en train de travailler dans son bureau. Ο πατέρας μου εργάζεται στο γραφείο του (αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κλεισμένος στο γραφείο του και δουλεύει).
  • Je suis en train de  manger, je ne peux pas parler au téléphone. Τρώω, (αυτή τη στιγμή), δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο.

Μπορείς να δεις περισσότερα για τους χρόνους αυτούς στον παρακάτω σύνδεσμο:

Le Présent/Le Présent Continu

Και για τους παρελθοντικούς ή μελλοντικούς χρόνους;

Για το παρελθόν ο χρόνος που εκφράζει την διάρκεια είναι ο Imparfait:

  • Hier, elle étudiait toute la journée. Χθες διάβαζε όλη μέρα.
  • Elle travaillait quand le téléphone a sonné. Διάβαζε όταν χτύπησε το τηλέφωνο.

Όσον αφορά το μέλλον, οι Γάλλοι χρησιμοποιούν τον απλό Μέλλοντα Futur Simple και για τη διάρκεια και για τη στιγμή. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο δηλώνεται από την χρήση των χρονικών επιρρημάτων, όπως για παράδειγμα του: pendant (ενώ, κατά τη διάρκεια):

  • Demain, elle  travaillera sur le projet pendant que nous serions en réunion. Αύριο, αυτή θα εργάζεται πάνω στο έργο την ώρα που εμείς θα είμαστε σε συμβούλιο.
  • Pendant le débat, Hollande sera en dîner avec le premier ministre japonais. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Hollande θα είναι σε δείπνο με τον ιάπωνα Πρωθυπουργό.

Υπάρχουν, όμως,  κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η  έκφραση être en train de δεν είναι χρόνος αλλά απόχρωση που δηλώνει τη διάρκεια, την εξέλιξη μιας πράξης.  Έτσι λοιπόν βάζοντας το être στο Μέλλοντα μπορούμε να φτιάξουμε ένα μέλλοντα διαρκείας:

  • Pendant le débat, Hollande sera… en train de dîner avec le premier ministre japonais.  (Le Figaro, 20/03/2017) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Hollande θα δειπνεί με τον ιάπωνα Πρωθυπουργό. (δηλ. δεν θα είναι παρών στη συζήτηση επειδή θα είναι σε δείπνο με τον ιάπωνα Πρωθυπουργό)
  • Demain, elle sera en train de travailler sur le projet pendant que nous serions en réunion. Αύριο, αυτή θα εργάζεται πάνω στο έργο την ώρα που εμείς θα είμαστε σε συμβούλιο.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και για το παρελθόν βάζοντας το être στον Imparfait:

Elle était en train de travailler quand le téléphone a sonné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar