Επιστροφή σε Ο Πλάγιος λόγος – Le Discours indirect

Η συμφωνία των χρόνων

1. Οι χρόνοι των ρημάτων στα λόγια που μεταφέρονται δεν θα αλλάξουν εφόσον το εισαγωγικό ρήμα είναι σε: Présent, Futur, Conditionnel Présent.

Για παράδειγμα:

Discours direct:Discours indirect:
Georges dit: “Je suis malade.”Georges dit qu’il est malade.
Georges dira: “J’étais malade hier.”Georges dira qu’il était malade hier.
Georges dirait: “Je vais voyager.”Georges dirait qu’il va voyager.

2. Άντίθετα, οι αλλαγές είναι απαραίτητες, όταν το εισαγωγικό ρήμα είναι σε: Imparfait, Passé composé, Plus que Parfait.

Έτσι λοιπόν, έχουμε:

Discours direct:Discours indirect:
Présent Imparfait
Passé ComposéPlus que Parfait
Passé RécentVenir de (à l’Imparfait + Infinitif)
Futur Conditionnel Présent
Futur ProcheAller (à l’Imparfait + Infinitif)
Futur AntérieurConditionnel Passé

Για παράδειγμα:

Discours direct:Discours indirect:
Paul a dit: “J’habite dans un grand appartement.”Paul a dit qu’il habitait dans un grand appartement.
Marie a annoncé à ses amis: “Mon fils a réussi ses examens.”Marie a annoncé à ses amis que son fils avait réussi ses examens.
Ma mère nous a informé: “J’irai en France pour mes vacances d’été!” Ma mère nous a informé qu’elle irait en vacances pour ses vacances d’été.
Elle m’a dit: “Je vais partir en vacances.”Elle m’a dit qu’elle allait partir en vacances.
Il m’a dit: “Je viens de finir le travail.”Il m’a dit qu’il venait de finir le travail
Le professeur a dit: “Vous partirez quand vous aurez terminé les exercices” Le professeur a dit que nous partirions quand nous aurions terminé les exercices” 

3. Μαζί με τους χρόνους αλλάζουν και τα χρονικά επιρρήματα:

Discours direct:Discours indirect:
hier χθες / avant-hier προχθέςla veille προηγούμενη/ l’avant-veille προ-προηγούμενη
demain αύριο/ après-demain μεθαύριοle lendemain επόμενη / le surlendemain μεθεπόμενη
aujourd’huice jour-là 
ce matince matin-là 
ce soirce soir-là
en ce momentà ce moment-là
(la semaine, l’année) prochaine / (le mois) prochain επόμενος(la semaine, l’année) suivante / (le mois) suivant επόμενος
(la semaine, l’année) dernière / (le mois) dernier προηγούμενος(la semaine, l’année) précédente / (le mois) précédent προηγούμενος
dans (trois jours)(trois jours) après
il y a (trois jours)(trois jours) avant / auparavant
ici 

Για παράδειγμα:

Discours direct:Discours indirect:
Mon père m’a demandé: “À quelle heure es-tu rentré hier?”Mon père m’a demandé à quelle heure j’étais rentré la veille.
Luc a dit: ” Mes parents partiront demain.”Luc a dit que ses parents partiraient le lendemain.
Claire a annoncé: ” Je viendrai ce soir.” Claire a annoncé qu’elle viendrait ce soir-là.

Δείτε ακόμη:

Η πλάγια ερώτηση

– Η συμφωνία των χρόνων 

– Οι αλλαγές στις εγκλίσεις

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα εισαγωγής

Αρέσει σε %d bloggers: