Επιστροφή σε Ο Πλάγιος λόγος – Le Discours indirect

La question indirecte

Je voudrais savoir

si

comment

combien

quand

quel

pourquoi …

 

Για να περάσουμε από την ευθεία ερώτηση στην πλάγια τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ας ξεκινήσουμε:

1. Un verbe d’introduction

Πρώτα απ’όλα χρειαζόμαστε ένα ρήμα που θα την εισάγει. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα:

  • demander ρωτώ
  • vouloir savoir θέλω να μάθω.

Στη συνέχεια θα ξεχωρίσουμε 3 περιπτώσεις για να κάνουμε τη μετατροπή:

a. Με το: Si

Όταν το ρήμα είναι στον ερωτηματικό τύπο. Να θυμίσουμε ότι ο ερωτηματικός τύπος γίνεται κι αυτός με 3 τρόπους.

Για παράδειγμα:

Discours direct  Discours indirect
Georges me demande:
“Tu es malade? Georges me demande si je suis malade.
“Est-ce que tu es malade?
“Es-tu malade?

2. Με τα: quand, où, comment … etc.

Όταν η ερώτηση γίνεται με μια ερωτηματική λέξη η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται για να εισάγει την πλάγια ερώτηση.

Για παράδειγμα:

Discours direct  Discours indirect
Il me demande: “Comment t’appelles-tu?” Il me demande comment je m’appelle.
Nous demandons: “ habite-t-elle?” Nous voulons savoir elle habite.
Je demande: “Combien de frères et sœurs as-tu?” Je demande combien de frères et sœurs tu as.
Il me demande: “Quel âge as-tu?” Il me demande quel âge j’ai.
Ma mère me demande: “Pourquoi voyages-tu souvent à l’étranger?” Ma mère veut savoir pourquoi je voyage souvent à l’étranger.
L’employé demande: “Quand êtes-vous né?” L’employé demande quand je suis né?”

3. Με τα: ce qui, ce que

Κάποιες ερωτηματικές λέξεις θα αλλάξουν στην πλάγια ερώτηση:

Discours direct  Discours indirect
Pour les choses
Qu’est-ce que / Que ce que
Il me demande: “Qu’est-ce que tu cherches?” / “Que cherches-tu?” Il me demande ce que je cherche.
Qu’est-ce qui ce qui
Il demande: “Qu’est-ce qui fait ce bruit?” Il demande ce qui fait ce bruit.
Pour les personnes
Qui est-ce qui qui
Le directeur demande: “Qui est-ce qui a téléphoné?” Le directeur demande qui a téléphoné.
Qui est-ce que qui
Le directeur demande: “Qui est-ce que vous cherchez?” Le directeur demande qui nous cherchons.

 

Αρέσει σε %d bloggers: