Επιστροφή σε Grammaire

Η Υπόθεση, αν … – La Condition avec si …

Αν ήμουν πλούσιος, Αν διάβαζε περισσότερο, Αν μ’αγαπάς, Αν με άκουγες, Αν φεύγαμε λίγο πιο νωρίς, θα …

Υποθέσεις ή αλλώς,Υποθετικοί Λόγοι La Condition.

Αποτελούν μέρος της ζωής μας. Υποθετικά σενάρια που άλλες φορές πραγματοποιούνται και άλλες όχι.

Για να μπορέσουμε να εκφράσουμε μια υπόθεση  χρειαζόμαστε δύο όρους:

1. μια δευτερεύουσα υποθετική πρόταση une subordonnée circonstantielle de condition η οποία εισάγεται με το si/s’αν, π.χ.:

“Αν διαβάσεις τα μαθήματά σου,” “Si tu fais tes devoirs,”

2. μια κύρια πρόταση une proposition principale, π.χ.:

θα παίξεις στον υπολογιστή.” “tu joueras sur ton ordinateur.”

Την κύρια πρόταση την λέμε και απόδοση.

Η παραπάνω υπόθεση έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί. Yπάρχουν όμως άλλες, που δυστυχώς θα μείνουν απραγματοποίητες:

Αν είχα ξυπνήσει πιο νωρίς σήμερα το πρωί, (υπόθεση) …  δεν θα είχα χάσει το λεωφορείο και δεν θα είχα αργήσει στην δουλειά. (απόδοση)

Όμως δυστυχώς ξύπνησα αργά κι έτσι έχασα το λεωφορείο κι έφτασα στο γραφείο με μεγάλη καθυστέρηση.

Στα γαλλικά, έχουμε τρία είδη υποθετικών λόγων.

Οι χρόνοι στα ρήματα της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης (si) αλλάζουν, ανάλογα με το πόσο δυνατή/πιθανή είναι η υπόθεση και ανάλογα με το χρόνο που βρίσκεται το ρήμα στην κύρια πρόταση:

  • 1ο είδος: Για μια υπόθεση πραγματική, που μπορεί να γίνει (hypothèse réelle).
  • 2ο είδος: Για μια υπόθεση πιθανή, μπορεί να γίνει αλλά μπορεί και να μην γίνει (hypothèse possible).
  • 3ο είδος: Για μια υπόθεση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πια  (hypothèse irréalisée).

Και για μια γρήγορη επανάληψη:

1ο είδος Υποθετικού λόγου

Η υπόθεση με το Si … Αν … 1. Si + Présent (υπόθεση) / Présent Για να εκφράσουμε μια υπόθεση που μπορεί να παραγματοποιηθεί τώρα ή μπορεί να εκφράζει μια γενική αλήθεια: Για παράδειγμα: Si tu fais tes devoirs, tu peux jouer sur ton ordinateur. Αν κάνεις τα μαθήματά σου, μπορείς να παίξεις στον υπολογιστή σου. S’il …

2ο είδος Υποθετικού λόγου

Για κάτι που είναι  απραγματοποίητο στο παρόν και πιθανό να γίνει στο μέλλον: si + Imparfait (δευτερεύουσα υποθετική) ► Conditionnel présent (κύρια πρόταση – απόδοση) Η υπόθεση, σ’αυτή την περίπτωση μπορεί να έχει τις παρακάτω εκδοχές: α) είναι απλώς και μόνο μια υπόθεση, μια σκέψη, μια επιθυμία: Si je gagnais au loto, j’achèterais une maison au bord de la …

3ο είδος Υποθετικού λόγου

Για κάτι που δεν μπορεί να γίνει πια, (απραγματοποίητο στο παρελθόν): Si + Plus que parfait (δευτερεύουσα υποθετική) ► Conditionnel passé (κύρια πρόταση – απόδοση) Η υπόθεση, σ’αυτή την περίπτωση, δεν πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί γιατί είναι πια πολύ αργά: Si j’avais étudié plus pendant l’année, j’aurais réussi aux examens de juin. Αν είχα διαβάσει περισσότερο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα είχα …

Condition – Hypothèse (récapitulation)

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: