Επιστροφή σε Grammaire

Η φράση στα γαλλικά – La phrase

Όλα τα μέρη του λόγου, στις “σωστές αναλογίες” και με λογική σειρά, μας βοηθούν να σχηματίσουμε ολοκληρωμένα νοήματα με τα οποία εκφράζουμε σκέψεις, ιδέες, γεγονότα, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Σχηματίζουμε “φράσεις”.

1. Πως τις σχηματίζουμε:

Μια φράση ξεκινά πάντα με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει με τελεία (.). Πολλές φορές όμως, μπορεί να τελειώνει με θαυμαστικό (!) ή ερωτηματικό (?)

Για παράδειγμα:

  • Je suis allée au cinéma. Πήγα σινεμά.
  • Comme tu es belle! Τι όμορφη που είσαι!
  • Viens-tu avec moi? Έρχεσαι μαζί μου;

2. Τα είδη των φράσεων:

Α. Μπορεί να είναι απλή:

Δηλαδή, ν’αποτελείται από:

α) έναν όρο (π.χ. το ρήμα με την αντωνυμία του): Il neige. Χιονίζει.   /   Je viens. Έρχομαι.

β) μία λέξη: Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις που:

  • προστάζουμε ή προσφωνούμε: Parle. Μίλα   /   Monsieur! Κύριε!
  • δηλώνουμε θαυμασμό, έκπληξη: Super! Υπέροχα!   /   Bizarre! Παράξενο!
  • απαντάμε ή ρωτάμε: Bien sûr! Βέβαια!   /   Quoi? Τι;   /   C’est vrai? Αλήθεια;    

γ) μία πρόταση: Je suis allée au cinéma. Πήγα σινεμά.

Β. Μπορεί να είναι σύνθετη:

Δηλαδή, ν’αποτελείται από δύο ή και περισσότερες προτάσεις propositions:

  • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie et j’ai vu un très bon film. Χθες, πήγα σινεμά με την φίλη μου τη Μαρία και είδα μια πολύ ωραία ταινία.

Η φράση αυτή, έχει δύο προτάσεις:

α) Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie, (με ρήμα το: je suis allée)

β) J’ai vu un très bon film, (με ρήμα το: j’ai vu)

Attention!

Οι προτάσεις μέσα σε μία φράση είναι τόσες όσα και τα ρήματα που υπάρχουν και τα οποία βρίσκονται σε κάποια από τις προσωπικές εγκλίσεις modes personnels: (Indicatif, Impératif, Conditionnel, Subjonctif)

Δείτε ακόμη:

η πρόταση

οι όροι μιας απλής φράσης

 

Η πρόταση – La proposition

Οι προτάσεις, αποτελούν τα επιμέρους συστατικά των φράσεων. Μια τυπική πρόταση θα έχει οπωσδήποτε τρεις βασικούς όρους: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ενώ συχνά το νόημα θα συμπληρώνεται κι από άλλες πληροφορίες (τους προσδιορισμούς). Τις προτάσεις, μπορούμε να τις τις διακρίνουμε κι αυτές με τη σειρά τους σε κατηγορίες. Έτσι θα συναντήσουμε: 1. Les propositions Indépendantes Ανεξάρτητες: Έχουν ολοκληρωμένο νόημα, …

Οι όροι μιας απλής φράσης – Les composants d’une phrase simple

Στα ελληνικά, συνήθως, ακούγοντας τη λέξη φράση ή πρόταση μας έρχονται στο μυαλό τρία  πράγματα: το ρήμα verbe (V), το υποκείμενο sujet (S) και το αντικείμενο complément d’objet (C.O) ή σε κάποιες εδικές περιπτώσεις το κατηγορούμενο attribut. Πράγματι, οι τρεις αυτοί όροι  αποτελούν τα βασικά συστατικά μιας απλής φράσης/πρότασης (Θυμίζουμε ότι μια απλή φράση αποτελείται από μία και μόνο πρόταση) Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι, συμπληρωματικοί, όπως για παράδειγμα οι προσδιορισμοί. …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: