Επιστροφή σε Grammaire

Η φράση στα γαλλικά – La phrase

Όλα τα μέρη του λόγου, στις “σωστές αναλογίες” και με λογική σειρά, μας βοηθούν να σχηματίσουμε ολοκληρωμένα νοήματα, τις φράσεις phrases. Μ’αυτές, εκφράζουμε σκέψεις, ιδέες, γεγονότα, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Μια φράση ξεκινά πάντα με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει με τελεία (.). Πολλές φορές όμως, μπορεί να τελειώνει με θαυμαστικό (!) ή ερωτηματικό (?)

Για παράδειγμα:

 • Hier, je suis allée au cinéma. Χθες πήγα σινεμά.
 • Comme tu es belle, aujourd’hui! Τι όμορφη που είσαι, σήμερα!
 • Viens-tu avec moi au cinéma? Έρχεσαι μαζί μου στο σινεμά;

Μπορεί να είναι απλή, ν’αποτελείται δηλ.:

1) από έναν όρο (π.χ. μόνο το ρήμα):

 • Il neige. Χιονίζει.
 • Je viens. Έρχομαι.
 • Elle ne travaille pas. Δεν εργάζεται. 

2) από μία λέξη. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις που:

α) προστάζουμε:

 • Parle. Μίλα.
 • Viens. Έλα.

β) προσφωνούμε:

 • Monsieur.
 • Garçon.

γ) δηλώνουμε θαυμασμό, έκπληξη:

 • Super!
 • Bizarre! Παράξενο!

δ) απαντάμε ή ρωτάμε:

 • Quoi? Τι;
 • Pourquoi? Γιατί;
 • C’est vrai? Αλήθεια;
 • Bien sûr! Βέβαια!

3) από μία πρόταση

Οι προτάσεις μέσα σε μία φράση είναι τόσες όσα και τα ρήματα  που υπάρχουν και τα οποία βρίσκονται σε κάποια από τις προσωπικές εγκλίσεις modes personnels: (Indicatif, Impératif, Conditionnel, Subjonctif):

 • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie. Χθες πήγα σινεμά με τη φίλη μου τη Μαρία.

Η φράση αυτή  αποτελείται από μία πρόταση της οποίας το ρήμα είναι το: je suis allée

Μπορεί όμως να είναι και σύνθετη, ν’αποτελείται δηλ. από δύο ή και περισσότερες  προτάσεις propositions.

 • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie et j’ai vu un très bon film. Χθες πήγα σινεμά με την φίλη μου τη Μαρία και είδα μια πολύ ωραία ταινία.

Η φράση αυτή, αποτελείται από δύο προτάσεις:

α) Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie, (με ρήμα το: je suis allée)

β) J’ai vu un très bon film, (με ρήμα το: j’ai vu)

Δείτε ακόμη:

η πρόταση

οι όροι μιας απλής φράσης

 

Η πρόταση – La proposition

Οι προτάσεις, αποτελούν τα επιμέρους συστατικά των φράσεων. Μια τυπική πρόταση θα έχει οπωσδήποτε τρεις βασικούς όρους: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ενώ συχνά το νόημα θα συμπληρώνεται κι από άλλες πληροφορίες (τους προσδιορισμούς). Τις προτάσεις, μπορούμε να τις τις διακρίνουμε κι αυτές με τη σειρά τους σε κατηγορίες. Έτσι θα συναντήσουμε: 1. Indépendantes Ανεξάρτητες: Έχουν ολοκληρωμένο νόημα, δεν εξαρτώνται από …

Οι όροι μιας απλής φράσης – Les composants d’une phrase simple

Στα ελληνικά, συνήθως, ακούγοντας τη λέξη φράση ή πρόταση μας έρχονται στο μυαλό τρία  πράγματα: το ρήμα verbe (V), το υποκείμενο sujet (S) και το αντικείμενο complément d’objet (C.O) ή σε κάποιες εδικές περιπτώσεις το κατηγορούμενο attribut. Πράγματι, οι τρεις αυτοί όροι  αποτελούν τα βασικά συστατικά μιας απλής φράσης/πρότασης (Θυμίζουμε ότι μια απλή φράση αποτελείται από μία και μόνο πρόταση) Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι, συμπληρωματικοί, όπως για παράδειγμα οι προσδιορισμοί. …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar