Επιστροφή σε Η φράση στα γαλλικά – La phrase

Η πρόταση – La proposition

Οι προτάσεις, αποτελούν τα επιμέρους συστατικά των φράσεων. Μια τυπική πρόταση θα έχει οπωσδήποτε τρεις βασικούς όρους: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ενώ συχνά το νόημα θα συμπληρώνεται κι από άλλες πληροφορίες (τους προσδιορισμούς).

Τις προτάσεις, μπορούμε να τις τις διακρίνουμε κι αυτές με τη σειρά τους σε κατηγορίες. Έτσι θα συναντήσουμε:

1. Les propositions Indépendantes Ανεξάρτητες:

Έχουν ολοκληρωμένο νόημα, δεν εξαρτώνται από καμμία πρόταση και καμμία πρόταση δεν εξαρτάται από αυτές.

Δες περισσότερα …

2. Les propositions principales Κύριες:

Έχουν κι αυτές ολοκληρωμένο νόημα όμως διαφέρουν από τις ανεξάρτητες: Από μια κύρια πρόταση εξαρτώνται μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις.

Δες περισσότερα …

3. Les propositions subordonnées Δευτερεύουσες:

Δεν μπορούν να “σταθούν” μόνες τους, πάντα εξαρτώνται από μια κύρια πρόταση.

Δες περισσότερα …

Δείτε ακόμη:

– οι βασικοί όροι της πρότασης 

Les propositions subordonnées – Δευτερεύουσες προτάσεις

Όπως το λέει και η λέξη, οι προτάσεις αυτές είναι δευτερεύουσας σημασίας, λειτουργούν συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να “σταθούν” μόνες τους, το νόημά τους δεν είναι ολοκληρωμένο γι αυτό και πάντα εξαρτώνται από μια κύρια πρόταση με την οποία συνδέονται με κάποιο σύνδεσμο: qui, que, parce que, avant que … Il n’est pas sorti  à cause de …

Les propositions indépendantes – Ανεξάρτητες προτάσεις

Τις ονομάζουμε έτσι γιατί από μόνες τους έχουν ολοκληρωμένο νόημα, εκφράζουν μια ολοκληρωμένη σκέψη, ιδέα. Για παράδειγμα: Je suis allée au cinéma avec mon amie Marie. Πήγα σινεμά με τη Μαρία τη φίλη μου. J’ai vu un bon film. Είδα μια ωραία ταινία. Cette femme est triste. Αυτή η γυναίκα είναι λυπημένη. La vieille ville …

Les propositions principales – Κύριες προτάσεις

Έχουν ολοκληρωμένο νόημα όμως διαφέρουν από τις ανεξάρτητες. Από τις κύριες εξαρτώνται μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις.  Μεταξύ τους συνδέονται με: 1. un conjoction de subordination: Ένα σύνδεσμο που εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις, όπως: parce que επειδή, que ότι, si αν, quand όταν, pour για να … Για παράδειγμα: Je ne suis pas allé à l’école aujourd’hui …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: