Επιστροφή σε Η πρόταση – La proposition

Les propositions principales – Κύριες προτάσεις

Έχουν ολοκληρωμένο νόημα όμως διαφέρουν από τις ανεξάρτητες.

Από τις κύριες εξαρτώνται μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις.  Μεταξύ τους συνδέονται με:

1. un conjoction de subordination:

Ένα σύνδεσμο που εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις, όπως: parce que επειδή, que ότι, si αν, quand όταν, pour για να …

Για παράδειγμα:

  • Je ne suis pas allé à l’école aujourd’hui parce que j’étais malade. Δεν πήγα σχολείο σήμερα γιατί ήμουν άρρωστος.
  • Je crois que Pierre est malade. Νομίζω ότι ο Πέτρος είναι άρρωστος.
  • Je me demande si tu peux m’aider dans cette situation difficile. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να με βοηθήσεις σ’αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 
  • Fais vite pour ne pas être en retard au rendez-vous. Κάνε γρήγορα για να μην αργήσεις στο ραντεβού.

2) un pronom relatif:

Με κάποια από τις αναφορικές αντωνυμίες: qui, que, dont, …. etc.:

Για παράδειγμα:

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie. Γνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία.
  • Le garçon dont tu me parles est un ami de mon frère. Το αγόρι για το οποίο μου μιλάς είναι φίλος του αδελφού μου.
  • La ville j’habite a 10 000 habitants. Η πόλη όπου κατοικώ έχει 10.000 κατοίκους.

 

Δείτε ακόμη:

– Les propositions indépendantes

Les propositions subordonnées

Αρέσει σε %d bloggers: