Επιστροφή σε Η πρόταση – La proposition

Les propositions subordonnées – Δευτερεύουσες προτάσεις

Όπως το λέει και η λέξη, οι προτάσεις αυτές είναι δευτερεύουσας σημασίας, λειτουργούν συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να “σταθούν” μόνες τους, το νόημά τους δεν είναι ολοκληρωμένο γι αυτό και πάντα εξαρτώνται από μια κύρια πρόταση με την οποία συνδέονται με κάποιο σύνδεσμο: qui, que, parce que, avant que …

Il n’est pas sorti  à cause de la pluie. Δεν βγήκε εξ’αιτίας της βροχής.

Κύρια πρόταση: Il n’est pas sorti. (Από μόνη της έχει ολοκληρωμένο νόημα)

Δευτερεύουσα πρόταση: à cause de la pluie. Εισάγεται από τον σύνδεσμο à cause de που δηλώνει την αιτία

Για παράδειγμα:

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie. Γνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία.
  • Il est certain que le réchauffement climatique pose des problèmes. Είναι βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί προβλήματα.
  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie. Γνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία.
  • Marie dont le père travaille à la banque, est mon amie. ΗΜαρία της οποίας ο πατέρας εργάζεται στην τράπεζα έιναι φίλη μου.
  • Téléphone-moi avant que tu partes. Τηλεφώνησέ μου πριν να φύγεις.

Και οι δευτερεύουσες (όπως και οι κύριες και οι ανεξάρτητες):

α) μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύνδεσμο όπως το et και (coordination)

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie et dont le père travaille à la banqueΓνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία και της οποίας ο πατέρας εργάζεται στην τράπεζα.

β) ή απλώς να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς σύνδεσμο, απλώς με ένα κόμμα ανάμεσά τους  (juxtaposition).

Για παράδειγμα:

  • Quand les élèves sont entrés dans la classe, que chacun d’eux est assis sur son banc, le professeur a commencé la leçon. Όταν οι μαθητές μπήκαν στην τάξη, ο καθένας κάθησε στο θρανίο του, ο καθηγητής άρχισε το μάθημα.

 

Δείτε ακόμη:

– Les propositions indépendantes

– Les propositions principales

Αρέσει σε %d bloggers: