Επιστροφή σε Η πρόταση – La proposition

Les propositions indépendantes – Ανεξάρτητες προτάσεις

Τις ονομάζουμε έτσι γιατί από μόνες τους έχουν ολοκληρωμένο νόημα, εκφράζουν μια ολοκληρωμένη σκέψη, ιδέα.

Για παράδειγμα:

  • Je suis allée au cinéma avec mon amie Marie. Πήγα σινεμά με τη Μαρία τη φίλη μου.
  • J’ai vu un bon film. Είδα μια ωραία ταινία.
  • Cette femme est triste. Αυτή η γυναίκα είναι λυπημένη.
  • La vieille ville de Strasbourg est très pittoresque. Η παλιά πόλη του Στρασβούργου είναι πολύ γραφική.

Στον γραπτό λόγο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπους:

1. La coordination:

Αν θέλουμε, μπορούμε να συνδέσουμε ανεξάρτητες προτάσεις  μεταξύ τους μ’ένα σύνδεσμο όπως το et και, ou ή, mais αλλά.

Για παράδειγμα:

  • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie et j’ai vu un très bon film. Χθες, πήγα σινεμά με τη Μαρία και είδα μια ωραία ταινία.
  • Cette femme est triste ou elle est malade? Αυτή η γυναίκα είναι λυπημένη ή είναι άρρωστη;
  • La vieille ville de Strasbourg est très pittoresque mais moi, je préfère plus la ville moderne. Η παλιά πόλη του Στρασβούργου είναι πολύ γραφική αλλά εγώ προτιμώ περισσότερο την σύχγρονη πόλη.

2. La juxtaposition:

Ή εναλλακτικά, μπορούμε να τις αντιπαραθέσουμε, να τις βάλουμε δηλ. τη μία δίπλα στην άλλη συνδέοντάς τες με μία άνω τελεία (;).

Για παράδειγμα:

  • Il n’a pas réussi à ses examens; sa confiance en lui était brisée. Δεν πέτυχε στις εξετάσεις του, η αυτοπεποίθησή του δέχτηκε μεγάλο πλήγμα.
  • Le professeur essayait d’apprendre aux élèves à lire, à écrire, à calculer; leur esprit ne s’intéressait pas beaucoup à tout cela. Ο δάσκαλος προσπαθούσε να μάθει στους μαθητές να διαβάζουν, να γράφουν να κάνουν πράξεις (υπολογισμούς). Το πνεύμα τους δεν ενδιαφερόταν πολύ για όλα αυτά.

* Η γαλλική άνω τελεία γράφεται όπως το ελληνικό ερωτηματικό. Εμείς, στα νέα ελληνικά την έχουμε καταργήσει και συνήθως στη θέση της βάζουμε κόμμα (,) ή τελεία (.)

Δείτε ακόμη:

Les propositions principales 

Les propositions subordonnées

Αρέσει σε %d bloggers: