Επιστροφή σε Η φράση στα γαλλικά – La phrase

Οι όροι μιας απλής φράσης – Les composants d’une phrase simple

Στα ελληνικά, συνήθως, ακούγοντας τη λέξη φράση ή πρόταση μας έρχονται στο μυαλό τρία  πράγματα:

  • το ρήμα verbe (V),
  • το υποκείμενο sujet (S) και
  • το αντικείμενο complément d’objet (C.O) ή σε κάποιες εδικές περιπτώσεις
  • το κατηγορούμενο attribut.

Πράγματι, οι τρεις αυτοί όροι  αποτελούν τα βασικά συστατικά μιας απλής φράσης/πρότασης (Θυμίζουμε ότι μια απλή φράση αποτελείται από μία και μόνο πρόταση)

Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι, συμπληρωματικοί, όπως για παράδειγμα οι προσδιορισμοί. Παρατηρώντας τις γαλλικές φράσεις και προτάσεις θα διαπιστώσουμε ότι η δομή τους δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τη δική μας γλώσσα.

Το επίσης, ευχάριστο είναι ότι και ο “ρόλος” αυτών των συστατικών είναι ο ίδιος και στις δύο γλώσσες:

Το ρήμα “ενεργεί”, το υποκείμενο “εκτελεί” την ενέργεια του ρήματος ενώ το αντικείμενο “δέχεται” την ενέργεια αυτή.

Ας τα δούμε όλα αυτά μ’ένα απλό παράδειγμα:

Marie mange la fruit. Η Μαρία τρώει το φρούτο.
mange =  η ενέργεια (δηλ.το ρήμα της φράσης)
Marie = το υποκείμενο (αυτό που κάνει την ενέργεια)
la fruit = το αντικείμενο ( αυτό που δέχεται την ενέργεια)

Ας δούμε μερικά ακόμα παραδείγματα:

  • Marc écoute la radio. (S = Marc, V = écoute, C.O = la radio)
  • Le proffesseur explique la leçon. (S = le professeur, V = explique, C.O = la leçon)
  • Les élèves écrivent les exercices. (S =les élèves, V = écrivent, C.O = les exercices)
  • Ils chantent une chanson. (S = Ils, V = chantent, C.O = une chanson)
  • Nous avons trois enfants. (S = nous, V= avons, C.O = trois enfants)

Πως μπορούμε όμως να βρούμε αυτούς τους βασικούς όρους σε μια πρόταση;  Διαβάστε περισσότερα για τον καθένα απ’αυτούς στα παρακάτω κεφάλαια:

α) Το Υποκείμενο του ρήματος

β) Το Αντικείμενο του ρήματος

γ) Το Κατηγορούμενο

δ) Οι Προσδιορισμοί

 

 

 

 

Το Υποκείμενο – Le sujet

Στο ελληνικό σχολείο, θυμάμαι, πάντα μας μάθαιναν πως για να βρούμε το υποκείμενο του ρήματος -με άλλα λόγια τον “δράστη”, αυτόν δηλ. που κάνει ό,τι το ρήμα δηλώνει κάθε φορά- αρκεί να κάνουμε την εξής απλή ερώτηση: Ποιος;  Το ίδιο ακριβώς μαθαίνουν στα παιδιά και στο γαλλικό σχολείο. Το μόνο που αλλάζει φυσικά, είναι  η λέξη: Qui? Έτσι για …

Το Αντικείμενο – Le complément

Αντικείμενο: αυτό στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου.  Ή αλλιώς, κάποιος ή κάτι που δέχεται την ενέργεια που περιγράφει το ρήμα (και η οποία γίνεται από το υποκείμενο). Λέμε για παράδειγμα: Η μητέρα πλένει το μωρό Το μωρό, μέσω της μητέρας του, δέχεται την ενέργεια του ρήματος (το πλύσιμο), είναι δηλ. το αντικείμενο μέσα στην πρόταση. Αξιζει να πούμε εδώ ότι: Τα ρήματα …

Το Κατηγορούμενο – L’ Attribut

Ίσως να μην το γνωρίζουμε, κι όμως το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Ο Γιάννης έμεινε άφωνος στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης. Παρέμενε, ωστόσο, ήρεμος μα συλλογισμένος. Απορροφημένος καθώς ήταν από τις σκέψεις του, δεν άκουσε την πόρτα που άνοιξε. “Τι κάνεις εδώ;” , ρώτησε η μητέρα του, “Μοιάζεις χαμένος. Τι σου συμβαίνει;” “Τίποτα.”, απάντησε, ” Απλώς, θα ήθελα να μείνω …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: