Το θηλυκό των επιθέτων – Le féminin des adjectifs

Τις περισσότερες φορές το σχηματίζουμε με ένα -e.

 •  joli / jolie  όμορφος
 • amical / amicale φιλικός
 • vert / verte πράσινος
 • noir / noire μαύρος

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις.

Όσα τελειώνουν σε -e θα παραμείνουν ίδια:

 • Belge / Belge Βέλγος
 • Suisse / Suisse Ελβετός
 • facile / facile εύκολος
 • rouge / rouge κόκκινος
 • rose / rose ροζ
 • orange/ orange πορτοκαλής

Όσα τελειώνουν σε -el, -on, -et διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο και παίρνουν στο τέλος ενα -e:

 • actuel / actuelle σύγχρονος
 • bon / bonne καλός
 • virtuel / virtuelle εικονικός
 • violet / violette βιολετής
 • cadet / cadette τελευταίος, βενιαμίν αλλά:
 • complet  complète ολοκληρωμένος
 • inquiet / inquiète ανήσυχος

Όσα τελειώνουν σε -(i)en θα γίνουν -(i)enne:

 • italien / italienne
 • européen / européenne
 • ancien / ancienne παλιός

Όσα τελειώνουν σε -f θα γίνουν -ve:

 • srotif / sportive αθλητικός
 • vif / vive ζωηρός
 • créatif / créative δημιουργικός

Όσα τελειώνουν σε -x,  -eux θα γίνουν -se,  -euse:

 • jaloux / jalouse ζηλιάρης
 • heureux / heureuse ευτυχισμένος αλλά: 
 • doux / douce απαλός, 
 • faux / fausse λανθασμένος

Όσα τελειώνουν σε θα γίνουν -ée:

 • agé / agée ηλικιωμένος
 • argenté / argentée ασημής
 • doré / dorée χρυσαφής
 • fatigué / fatiguée κουρασμένος

Όσα τελειώνουν σε -teur θα γίνουν -trice:

 • conservateur / concervatrice συντηρητικός αλλά:
 • menteur / menteuse ψεύτης

Όσα τελειώνουν σε -(i)er θα γίνουν -(i)ère:

 • dernier / dernière τελευταίος
 • premier / première πρώτος
 • fier / fière περήφανος
 • léger / légère ελαφρύς

Όσα τελειώνουν σε -eur θα γίνουν -euse:

 • travailleur / travailleuse εργατικός αλλά:
 • meilleur / meilleure καλύτερος
 • inférieur / inférieure κατώτερος
 • extérieur / extérieure εξωτερικός
 • supérieur / supérieure ανώτερος
Υπάρχουν όμως και κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις:
 • Grec / Grecque Έλλην-ας, -ίδα
 • Turc / Turque Τούρκ-ος,-άλα
 • gros / grosse χοντρός
 • blanc / blanche άσπρος
 • long / longue μακρύς
 • sec / sèche ξηρός
 • frais / fraîche δροσερός, φρέσκος
 • franc / franche ειλικρινής
 • beau / belle όμορφος*
 • fou / folle τρελλός*
 • nouveau / nouvelle καινούριος*
 • vieux / vieille γέρος, παλιός*

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Attention!

* Κάποια επίθετα έχουν και δεύτερο τύπο αρσενικού, για τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή h άφωνο:
 • beau/bel:

un beau garçon   αλλά   un bel enfant un bel ami

 • fou/fol:

un homme fou, un amour fou   αλλά   un fol amour

 • nouveau/nouvel:

un nouveau livre  αλλά  un nouvel hôtel, un nouvel appartement

 • vieux/vieil:

un vieux monument   αλλά  un vieil homme, un vieil ami

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar