Επιστροφή σε Τα επίθετα στα γαλλικά – Les adjectifs en français

Τα δεικτικά επίθετα – Les adjectifs démonstratifs

Είναι τα:

ce, cet, cette, ces

και τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δείξουμε, να ξεχωρίσουμε κάποιον ή κάτι μέσα από ένα πλήθος προσώπων ή αντικειμένων:

 – Cet homme grand qui est debout, avec la veste verte et ce regard perçant est le nouveau directeur et cette femme, à côté de lui, avec les grandes lunettes, sa secrétaire.

– Et ces jeunes hommes-, avec ces cartables noirs?

– Son équipe, naturellement.

Αυτός ο ψηλός άντρας, που στέκεται, με το πράσινο σακάκι και αυτό το διαπεραστικό βλέμμα είναι ο καινούριος διευθυντής και αυτή η γυναίκα δίπλα του, με τα μεγάλα γυαλιά, η γραμματέας του.

– Και  αυτοί εδώ οι νεαροί,  με αυτούς τους μαύρους χαρτοφύλακες;

– Το επιτελείο του, φυσικά.

Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:

Για τον ενικό αριθμό/singulier θα χρησιμοποιήσουμε τα: ce, cet, cette

ce: αυτός, αυτή, αυτό

Είναι το αρσενικό κτητικό επίθετο και συνοδεύει όλα τα ουσιαστικά που είναι γένους αρσενικού και αρχίζουν από σύμφωνο.

Για παράδειγμα:

 • un garçon ► ce garçon αυτό το γόρι
 • un journal ► ce journal αυτή η εφημερίδα
 • un professeur ► ce professeur αυτός ο καθηγητής

cet: αυτός, αυτή,αυτό 

Είναι ο δεύτερος τύπος του αρσενικού κτητικού επιθέτου για όσα ουσιαστικά είναι γένους αρσενικού αλλά αρχίζουν από φωνήεν ή h muet/άφωνο.

Για παράδειγμα:

 • un hôtel cet hôtel αυτό το ξενοδοχείο
 • un élève ► cet élève αυτός ο μαθητής
 • un escalier ► cet escalier αυτή η σκάλα

cette: αυτός, αυτή, αυτό 

Είναι το θηλυκό κτητικό επίθετο και συνοδεύει όλα τα ουσιαστικά που είναι γένους θηλυκού και αρχίζουν από φωνήεν ή σύμφωνο.

Για παράδειγμα:

 • une fille ► cette fille αυτό το κορίτσι
 • une rue ► cette rue αυτός ο δρόμος
 • une église ► cette église αυτή η εκκλησία

Για τον πληθυντικό αριθμό/pluriel θα χρησιμοποιήσουμε τo: ces.

ces: αυτοί, αυτές, αυτά 

Είναι ο πληθυντικός για όλα τα παραπάνω

Για παράδειγμα:

 • ce garçon ► ces garçons αυτά τα αγόρια
 • cette église ► ces églises αυτές οι εκκλησίες
 • cette rue ► ces rues αυτοί οι δρόμοι

Ας δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα:

 • Ce garçon n’est pas du tout sympa. Αυτό το αγόρι δεν είναι καθόλου συμπαθητικό.
 • J’ aime cette petite maison blanche au bord de la mer. Μου αρέσει αυτό το μικρό ,άσπρο σπίτι στην άκρη της θάλασσας.
 • Cet hôtel est grand et très confortable. Αυτό το ξενοδοχείο είναι μεγάλο και πολύ άνετο.
 • Ces élèves travaillent beaucoup pour réussir aux examens. Αυτοί οι μαθητές εργάζονται πολύ για να πετύχουν στις εξετάσεις.

-ci, -là

Συχνά τα δεικτικά επίθετα θα τα δούμε να συνοδεύονται από τις μικρές λέξεις: -ci εδώ ή -là εκεί.  Είναι ένας τρόπος να δώσουμε έμφαση,  να ξεχωρίσουμε δύο ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα. Με το-ci αναφερόμαστε σε πρόσωπα ή πράγματα που βρίσκονται κοντά μας ενώ με το -là σ’αυτά που βρίσκονται μακριά μας:

Για παράδειγμα:

 • Préfères-tu ce pantalon-ci ou ce pantalon-là? Προτιμάς αυτό το παντελόνι εδώ ή αυτό το παντελόνι εκεί;
 • Je veux acheter cette robe-là. Θέλω ν’ αγοράσω αυτό εκεί το φόρεμα. 
 • Ces livres-là sont très intéressants. Αυτά τα βιβλία εκεί είναι πολύ ενδιαφέροντα.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar