Επιστροφή σε Τα επίθετα στα γαλλικά – Les adjectifs en français

Τα δεικτικά επίθετα – Les adjectifs démonstratifs

 – Cet homme grand qui est debout, avec la veste verte et ce regard perçant est le nouveau directeur et cette femme, à côté de lui, avec les grandes lunettes, sa secrétaire.

– Et ces jeunes hommes-, avec ces cartables noirs?

– Son équipe, naturellement.

Αυτός ο ψηλός άντρας, που στέκεται, με το πράσινο σακάκι και αυτό το διαπεραστικό βλέμμα είναι ο καινούριος διευθυντής και αυτή η γυναίκα δίπλα του, με τα μεγάλα γυαλιά, η γραμματέας του.

– Και  αυτοί εδώ οι νεαροί,  με αυτούς τους μαύρους χαρτοφύλακες;

– Το επιτελείο του, φυσικά.

Μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε κάποιον ή κάτι μέσα από ένα πλήθος προσώπων ή αντικειμένων. Συνοδεύουν πάντα ουσιαστικά και φυσικά συμφωνούν με αυτά σε γένος και αριθμό. Για τον ενικό singulier θα χρησιμοποιήσουμε τα: ce, cet, cette και για τον πληθυντικό pluriel το: ces

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά:

1. ce για ουσιαστικά, γένους αρσενικού  ♂ που αρχίζουν από σύμφωνο.

Για παράδειγμα:

 • un garçon / ce garçon αυτό το αγόρι
 • un regard / ce regard αυτό το βλέμμα
 • Ce garçon n’est pas du tout sympa. Αυτό το αγόρι δεν είναι καθόλου συμπαθητικό.
 • L’homme avec ce regard perçant est le nouveau directeur. Ο άντρας με αυτό το διαπεραστικό βλέμμα είναι ο καινούριος διευθυντής.
2. cet για ουσιαστικά, είναι γένους αρσενικού  ♂ που αρχίζουν από φωνήεν ή h muet/άφωνο

Για παράδειγμα:

 • un homme / cet homme αυτός ο άντρας
 • un élève / cet élève αυτός ο μαθητής
 • Cet homme est le nouveau directeur. Αυτός ο άντρας είναι ο καινούριος διευθυντής.
 • Je ne connais pas cet élève. Δεν γνωρίζω αυτόν τον μαθητή.
3. cette για ουσιαστικά, γένους θηλυκού ♀

Για παράδειγμα:

 • une femme / cette femme αυτή η γυναίκα
 • une maison / cette maison αυτό το σπίτι
 • Cette femme, avec les lunettes est la secrétaire. Αυτή η γυναίκα με τα γυαλιά είναι η διευθύντρια.
 • J’ aime cette petite maison blanche au bord de la mer. Μου αρέσει αυτό το μικρό ,άσπρο σπίτι στην άκρη της θάλασσας.
4. ces Είναι ο πληθυντικός για όλα τα παραπάνω

Για παράδειγμα:

 • ce garçon / ces garçons αυτά τα αγόρια
 • cet homme / ces hommes αυτοί οι άντρες
 • cette maison  / ces maisons αυτά τα σπίτια
 • Ces élèves travaillent beaucoup pour réussir aux examens. Αυτοί οι μαθητές εργάζονται πολύ για να πετύχουν στις εξετάσεις.
– ci εδώ
–  là εκεί

Συχνά θα δούμε τα δεικτικά επίθετα  να συνοδεύονται από αυτές τις μικρές λέξεις Είναι ένας τρόπος να δώσουμε έμφαση,  να ξεχωρίσουμε δύο ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα. Με το-ci αναφερόμαστε σε πρόσωπα ή πράγματα που βρίσκονται κοντά μας ενώ με το -là σ’αυτά που βρίσκονται μακριά μας.

Για παράδειγμα:

 • Préfères-tu ce pantalon-ci ou ce pantalon-là? Προτιμάς αυτό το παντελόνι εδώ ή αυτό το παντελόνι εκεί;
 • Je veux acheter cette robe-là. Θέλω ν’ αγοράσω αυτό εκεί το φόρεμα. 
 • Ces livres-là sont très intéressants. Αυτά τα βιβλία εκεί είναι πολύ ενδιαφέροντα.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

1 σχόλιο

 1. Παρα πολυ κατανοητα. Σας ευχαριστουμε.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: