Οι βαθμοί του επιθέτου στα γαλλικά – Les degrés de l’adjectif en français

Όπως και στα ελληνικά, έτσι και στα γαλλικά θα χρησιμοποιήσουμε τα επίθετα για να χαρακτηρίσουμε, να δώσουμε μια ιδιότητα ή να στολίσουμε ένα πρόσωπο, ζώο, ή πράγμα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το επίθετο είναι στο θετικό βαθμό:

Le positif

Pierre est beauΟ Πέτρος είναι όμορφος.

Les voitures italiennes sont rapides. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι γρήγορα.

Les chiens sont fidèlesΟι σκύλοι είναι πιστοί.

Τα επίθετα, τα χρησιμοποιούμε επίσης συχνά και για να συγκρίνουμε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα μεταξύ τους. Για να γίνει όμως η σύγκριση, χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο “όρους”.

Τότε, λέμε ότι το επίθετο βρίσκεται στον συγκριτικό βαθμό, ο οποίος, με τη σειρά του, αποτελείται από τρεις επιπλέον “βαθμίδες”:

 Le comparatif

a) la supériorité ανωτερότητα:
plus que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est plus beau que JeanΟ Πέτρος είναι πιο όμορφος από το Γιάννη
 • Les voitures italiennes sont plus rapides que les vélosΤα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πιο γρήγορα από τα ποδήλατα.
 • Le lièvre est plus vite que la tortue. Ο λαγός είναι πιο γρήγορος από τη χελώνα.
b) l’ifériorité κατωτερότητα:
moins … que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est moins intelligent que Jean. Ο Πέτρος είναι λιγότερο έξυπνος από το Γιάνννη.
 • Les voitures italiennes sont  moins rapides que les avions. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι λιγότερο γρήγορα από τ’αεροπλάνα.
 • La tortue est moins vite que le lièvre. Η χελώνα  είναι λιγότερο γρήγορη από το λαγό.
c) l’égalité ισότητα:
aussi … que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est aussi poli que Jean. Ο Πέτρος είναι το ίδιο ευγενικός με το Γιάννη.
 • Les voitures italiennes sont aussi rapides que les voitures américaines. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι το ίδιο γρήγορα με τ’αμερικάνικα. 
 • Les chats sont aussi aimables que les chiens. Οι γάτες είναι το ίδιο αγαπητές με τους σκύλους.

Όταν, τα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, που συγκρίνουμε, έχουν κάποιες ιδιότητες περισσότερες ή λιγότερες, απ’όλα τα υπόλοιπα του είδους τους, τότε ο βαθμός λέγεται υπερθετικός.

Η σύγκριση εδώ, έχει μόνο δύο “βαθμίδες”, την ανωτερότητα και την κατωτερότητα:

Le superlatif

a) la supériorité ανωτερότητα:
le, la, les plus  de

(Η πρόθεση de θα γίνει: du, de la, de l’ ή des αν μετά ακολουθεί οριστικό άρθρο.)

Για παράδειγμα:

 • Marie est la plus belle de sa classe. Η Μαρία είναι ο πιο όμορφη της τάξης της.
 • Les voitures italiennes sont les plus rapides du monde. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι τα γρηγορότερα του κόσμου.
 • Le chien est le plus fidèle des animaux. Ο σκύλος είναι ο πιο πιστός από τα ζώα.
b) l’ifériorité κατωτερότητα:
le, la, les moins … de

(Η πρόθεση de θα γίνει: du, de la, de l’ ή des αν μετά ακολουθεί οριστικό άρθρο.)

Για παράδειγμα:

 • Pierre est le moins intelligent des élèves de la classe A. Ο Πέτρος είναι ο λιγότερο έξυπνος των μαθητών της Α τάξης.
 • Les vélos sont les moins rapides des moyens de transport. Τα ποδήλατα είναι τα λιγότερο γρήγορα από τα μεταφορικά μέσα.
 • La tortue est la moins rapide des animaux. Η χελώνα είναι η λιγότερο γρήγορη από τα ζώα.

Τέλος, αν ένα χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα είναι κάπως “υπερβολικό” τότε μιλάμε για τον απόλυτο υπερθετικό (πολύ, πάρα πολύ …):

Le superlatif absolu

Θα τον δούμε να εκφράζεται:

α) με επιρρήματα όπως: très, fort, bien …

β) με προθέματα όπως: ultra-, extra-, super- …

Για παράδειγμα:

 • Elle est fort belle. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
 • Il est très intelligent. Είναι πολύ έξυπνος.
 • une maison ultra-moderne ένα πάρα πολύ μοντέρνο σπίτι
 • un tissu extra-fin ένα πάρα πολύ λεπτό ύφασμα.

Attention!

1) Να θυμάστε ότι τα επίθετα συμφωνούν σε γένος και αριθμό με τον πρώτο όρο της σύγκρισης:

 • Sylvie est moins intelligente que Jean.
 • Le chien est le plus fidèle des animaux.
 • Ils sont aussi grands que toi.

2) Κάποια επίθετα σχηματίζουν τον συγκριτικό και τον υπερθετικό λίγο διαφορετικά;

Le comparatif et le superlatif irréguliers:
 • bon καλός
bon meilleur, -e καλύτερος, -η ► le meilleur / la meilleure ο καλύτερος, -η
 • mauvais κακός
mauvaisplus mauvais, -e χειρότερος, -η le plus mauvais / la plus mauvaise ο χειρότερος, -η    ή
mauvais ► pire ► le pire / la pire 
 • petit μικρός
petit plus petit, -e μικρότερος, -ηle plus petit / la plus petite ο μικρότερος, -η    ή
petit ► moindre le moindre / la moindre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar