Επιστροφή σε Τα επίθετα στα γαλλικά – Les adjectifs en français

Οι βαθμοί του επιθέτου στα γαλλικά – Les degrés de l’adjectif en français

Pierre est beau

Pierre est plus beau que Jean.

Jean est moins intelligent que Pierre . 

Marie est la plus belle de sa classe.

A. Le positif

Όπως και στα ελληνικά, έτσι και στα γαλλικά  χρησιμοποιούμε τα επίθετα κατ’αρχήν για να χαρακτηρίσουμε, να δώσουμε μια ιδιότητα, να στολίσουμε ένα ουσιαστικό (πρόσωπο, ζώο, πράγμα …). Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το επίθετο είναι στο θετικό βαθμό: 

Για παράδειγμα:

 • Pierre est beau. Ο Πέτρος είναι όμορφος.
 • Les voitures italiennes sont rapides. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι γρήγορα.
 • Les chiens sont fidèlesΟι σκύλοι είναι πιστοί.

B. Le comparatif

Συχνά όμως, τα χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα μεταξύ τους. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο “όρους”.  Τότε, λέμε ότι το επίθετο βρίσκεται στον συγκριτικό βαθμό:

Αποτελείται από τρεις “βαθμίδες”, ανάλογα με το είδος της σύγκρισης:

1. La supériorité ανωτερότητα: plus … que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est plus beau que JeanΟ Πέτρος είναι πιο όμορφος από το Γιάννη.
 • Les voitures sont plus rapides que les vélosΤα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πιο γρήγορα από τα ποδήλατα.
 • Les chats sont plus aimables que les chiens. Οι γάτες είναι περισσότερο αγαπητές από τους σκύλους.

2. L’infériorité κατωτερότητα: moins … que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est moins intelligent que Jean.Ο Πέτρος είναι λιγότερο έξυπνος από το Γιάννη.
 • Les voitures sont  moins rapides que les avions. Τα αυτοκίνητα είναι λιγότερο γρήγορα από τ’αεροπλάνα.
 • Les chats sont moins aimables que les chiens. Οι γάτες είναι λιγότερο αγαπητές από τους σκύλους.

3. L’égalité ισότητα: aussi que

Για παράδειγμα:

 • Pierre est aussi poli que Jean. Ο Πέτρος είναι το ίδιο ευγενικός με το Γιάννη.
 • Les voitures italiennes sont aussi rapides que les voitures américaines. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι το ίδιο γρήγορα με τ’αμερικάνικα. 
 • Les chats sont aussi aimables que les chiens. Οι γάτες είναι το ίδιο αγαπητές με τους σκύλους.

C. Le superlatif

Όταν αυτά που συγκρίνουμε, έχουν κάποιες ιδιότητες περισσότερες ή λιγότερες, απ’όλα τα υπόλοιπα του είδους τους, τότε ο βαθμός  λέγεται υπερθετικός. Η σύγκριση εδώ, έχει μόνο δύο “βαθμίδες”:

1. La supériorité ανωτερότητα: le, la, les plusde

Για παράδειγμα:

 • Marie est la plus belle de sa classe. Η Μαρία είναι η πιο όμορφη της τάξης της.
 • Les voitures italiennes sont les plus rapides du monde. Τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι τα γρηγορότερα του κόσμου.

2. L’infériorité κατωτερότητα: le, la, les moinsde

Για παράδειγμα:

 • Pierre est le moins intelligent des élèves de la classe A. Ο Πέτρος είναι ο λιγότερο έξυπνος των μαθητών της Α τάξης.
 • Les vélos sont les moins rapides des moyens de transport. Τα ποδήλατα είναι τα λιγότερο γρήγορα από τα μεταφορικά μέσα.

Attention: Η πρόθεση de θα γίνει: du, de la, de l’ / des αν μετά ακολουθεί οριστικό άρθρο.

D. Le superlatif absolu

Τέλος, αν ένα χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα είναι κάπως “υπερβολικά” τότε μιλάμε για τον απόλυτο υπερθετικό (πολύ, πάρα πολύ …): Εκφράζεται με επιρρήματα όπως: très, fort, bien … ή με προθέματα όπως: ultra-, extra-, super- …

Για παράδειγμα:

 • Elle est fort belle. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
 • Il est très intelligent. Είναι πολύ έξυπνος.
 • une maison ultra-moderne ένα πάρα πολύ μοντέρνο σπίτι
 • un tissu extra-fin ένα πάρα πολύ λεπτό ύφασμα.

Attention!

Να θυμάστε ότι τα επίθετα πρέπει να συμφωνούν σε γένος και αριθμό με τον πρώτο όρο της σύγκρισης:

 • Sylvie est moins intelligente que Jean.
 • Le chien est le plus fidèle des animaux.
 • Ils sont aussi grands que toi.

Ε. Les adjectifs irréguliers

Τέλος, κάποια επίθετα σχηματίζουν τον συγκριτικό και τον υπερθετικό λίγο διαφορετικά:

AdjectifLe ComparatifLe Superlatif
bon, bonne καλός, -ήmeilleur, meilleure καλύτερος, -η le meilleur, la meilleure ο καλύτερος, -η
mauvais, mauvaise κακός, -ήplus mauvais, plus mauvaise χειρότερος, -η   le plus mauvais, la plus mauvaise ο χειρότερος, -η  /  le pire, la pire   
petit, petite μικρός, -ήplus petit, plus petite μικρότερος, -η le plus petit, la plus petite ο μικρότερος, -η
/ le moindre, la moindre ελάχιστο, ασήμαντο

Για παράδειγμα:

 • La voiture est meilleure que le vélo mais l’avion est le meilleur des moyens de transport. Το αυτοκίνητο είναι καλύτερο από το ποδήλατο αλλά το αεροπλάνο είναι το καλύτερο από τα μέσα μεταφοράς.
 • C’est le plus mauvais restaurant du quartier. Είναι το χειρότερο (το πιο άσχημο, κακό) εστιατόριο της γειτονιάς. (δηλ. τα άλλα εστιατόρια είναι καλύτερα).
 • C’est le pire restaurant du quartier. Είναι το χειρότερο εστιατόριο της γειτονιάς. (μεταξύ των άλλων που είναι επίσης κακά ).
 • C’est la moindre des choses. Είναι το πιο ασήμαντο απ’όλα.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: