Ο πληθυντικός των επιθέτων – Le pluriel des adjectifs

Για να τον σχηματίσουμε, αρκεί να προσθέσουμε στο τέλος της λέξης ένα s.

 •  belle / belles
 • noir / noirs

Όμως, σχεδόν πάντα, σε όλους τους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις, γι αυτό ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Όσα τελειώνουν σε -x, -s παραμένουν ίδια:

 • gros / gros χοντρός
 • frais / frais φρέσκος
 • lilas / lilas λιλά
 • heureux / heureux χαρούμενος

Όσα τελειώνουν σε -al θα γίνουν -aux:

 • original / originaux πρωτότυπος αλλά:
 • banal / banals κοινός
 • fatal / fatals μοιραίος
 • final / finals τελικός (σπανιότερα θα το συναντήσουμε και finaux)
 • natal / natals πάτριος / πατρικός
 • naval / navals ναυτικός
 • bancal / bancals ασταθής, κουτσός

Όσα τελειώνουν σε -eau ή -eu θα πάρουν στο τέλος ένα -x:

 • beau / beaux όμορφος
 • hébreu / hébreux εβραïκός αλλά:
 • bleu / bleus

Το επίθετο grand παραμένει αμετάβλητο στον πληθυντικό στην περίπτωση της γιαγιάς:

 • la grand-mère / les grand-mères

Αντίθετα στην περίπτωση του παππού θα πάρει ένα -s:

 • le grand-père / les grands-pères

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar