Επιστροφή σε Τα επίθετα στα γαλλικά – Les adjectifs en français

Ο πληθυντικός των επιθέτων – Le pluriel des adjectifs

Για να φτιάξουμε ένα επίθετο στον πληθυντικό, τα πράγματα είναι πολύ απλά, αρκεί να προσθέσουμε στο τέλος της λέξης ένα “s”

Για παράδειγμα:

 •  belle / belles
 • noir / noirs

Όμως, σχεδόν πάντα, σε όλους τους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Έτσι, ανάλογα με τις καταλήξεις τους, κάποια επίθετα σχηματίζουν τον πληθυντικό με διαφορετικό τρόπο. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Όσα τελειώνουν σε:

1. -x, -s παραμένουν ίδια:

Για παράδειγμα:

 • gros / gros χοντρός
 • frais / frais φρέσκος
 • lilas / lilas λιλά
 • heureux / heureux χαρούμενος
 • vieux / vieux γέρος

2. -al θα γίνουν -aux:

Για παράδειγμα:

 • original / originaux πρωτότυπος
 • égal / égaux ίσος
 • idéal / idéaux ιδανικός (μπορεί να το συναντήσουμε και idéals)

 Αλλά:

 • banal / banals κοινός
 • fatal / fatals μοιραίος
 • final / finals τελικός (σπάνια, finaux)
 • natal / natals πάτριος / πατρικός
 • naval / navals ναυτικός
 • bancal / bancals ασταθής, κουτσός

3. -eau /-eu θα πάρουν στο τέλος ένα -x:

Για παράδειγμα:

 • beau / beaux όμορφος
 • hébreu / hébreux εβραïκός

Αλλά:

 • bleu / bleus

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: