Επιστροφή σε Τα επιρρήματα στα γαλλικά- Les adverbes

Τα χρονικά επιρρήματα – Les adverbes de temps

Quand? Πότε;

– Πότε γύρισες από το Παρίσι;

– Χθες, αλλά αύριο πρέπει να ξαναφύγω. Αυτή τη φορά, πηγαίνω στις Ηνωμένες Πολιτείες και θ’απουσιάσω για μεγάλο διάστημα. Θα επιστρέψω μετά από δύο μήνες.

– Λοιπόν, καλό ταξίδι φίλε μου, ελπίζω να σε ξαναδώ σύντομα.

Πότε, χθες, αύριο, για μεγάλο διάστημα, μετά, σύντομα, … κ.ο.κ. Μερικά από τα επιρρήματα ή προσδιορισμούς που μας δίνουν πληροφορίες για το πότε γίνονται οι πράξεις που περιγράφουν τα ρήματα και μας  βοηθούν να “τοποθετηθούμε” στο χρόνο (παρόν, παρελθόν ή μέλλον). Με την ίδια ακριβώς λειτουργία θα τα συναντήσουμε και στα γαλλικά:

– Quand es-tu arrivé de Paris?

– Hier, mais demain je dois repartir. Cette fois-ci, je vais aux Etats-Unis et je vais  m’absenter pour longtemps. Je rentrerai après deux mois.

– Alors, bon voyage mon ami, j’espère te revoir bientôt!

Ας δούμε όμως, μερικά ακόμα από τα πιο γνωστά χρονικά επιρρήματα και εκφράσεις:

1) αναφέρονται στο παρόν:

aujourd’hui σήμερα, maintenant τώρα, à ce moment-là /en ce moment /à cet instant αυτή τη στιγμή, à présent /actuellement επί του παρόντος, cette année φέτος

  • Aujourd’hui, il fait beau.
  • Actuellement, je travaille à la banque Nationale de Grèce.

2) αναφέρονται στο παρελθόν:

 avant-hier προχθές, autrefois /jadis άλλοτε, avant πριν, auparavant προηγουμένως, πριν

  • Elle est partie, avant- hier.
  • Deux jours auparavant, il nous a annoncé son mariage.

3) αναφέρονται στο μέλλον:

 demaιn αύριοaprès-demain μεθαύριο, ensuite /puis μετά, 

  • Après-demain, je partirai.
  • D’abord je mange, puis je fais mes devoirs pour l’école.

καθώς και κάποια άλλα όπως:

jamais ποτέ, souvent συχνά, tard αργά, tôt νωρίς, tout à coup ξαφνικά, tout de suite αμέσως, de bon matin /de bonne heureνωρίς το πρωïdéjà ήδη, immédiatement αμέσως, alors τότε

  • Je ne mange jamais au restaurant.
  • Tous les matins je me lève tôt.
  • Elle est déjà partie pour son travail.
  • Ma grand-mère se levait de bon matin pour aller  travailler dans les champs.

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: