Τα ποσοτικά επιρρήματα – Les adverbes de quantité

Combien de … as-tu? Πόσα … έχεις;

Έχω πολλά, λίγα, αρκετά, κάμποσα… , λέμε και αναφερόμαστε στα υλικά αγαθά τα οποία διαθέτουμε κάθε φορά.

Παρόλο που καλό είναι να έχουμε λίγα, (υπάρχουν η εφορία και τα τεκμήρια), τα ποσοτικά επιρρήματα, μας δίνουν τη δυνατότητα, μ’ένα διαφορετικό τρόπο, να ξεχωρίσουμε το ένα από τα πολλά. Έτσι ανάλογα με το πόσα έχουμε μπορούμε να πούμε:

J’ai:

 • beaucoup de/d’ πολύ / πολλά  
 • peu de/d’ λίγο / λίγα 
 • assez de/d’ αρκετό / αρκετά 
 • trop de/d’ πάρα πολύ / πολλά (υπερβολικά πολύ / πολλά)
 • pas mal de/d’ κάμποσο / κάμποσα  
 • plein de πολλά
 • environ/presque περίπου (αν έχουμε χάσει το λογαριασμό) 

Παραδείγματα:

 • J’ai beaucoup de maisons. Έχω πολλά σπίτια.
 • Elle a peu de vêtements. Έχει λίγα ρούχα.
 • Nous avons assez d’argent. Έχουμε αρκετά χρήματα.
 • Marie a trop de chaussures. Η Μαρία έχει πάρα πολλά παπούτσια.
 • J’ai plein de bandes dessinnées sur mon bureau. Έχω πολλά εικονογραφημένα περιοδικά στο γραφείο μου.
 • Vous avez pas mal de portables. Έχετε κάμποσα κινητά.
 • Sylvie a environ/presque 100 vernis à ongles. Η Σύλβια έχει περίπου 100 βερνίκια νυχιών.

Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για αφηρημένες έννοιες όπως: ο χρόνος, η εργασία, ο φόβος, η υπερηφάνεια, η πείνα, η δίψα, κ.τ.λ…

Παραδείγματα:

 • Je n’ ai pas beaucoup de temps libre. Δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.
 • Il a trop de travail. Έχει πάρα πολλή δουλειά.
 • Elle a beaucoup d’angoisse/angoisses. Έχει πολύ άγχος/ανησυχίες.
 • Le bébé a peu de faim. Το μωρό πεινάει λίγο.
 • Ils ont pas mal de soucis. Έχουν κάμποσες έγνοιες.
 • Tu n’as pas assez de fierté. Δεν έχεις αρκετή υπερηφάνεια.
 • Nicolas est un garçon plein d’humour. Ο Νικόλας είναι ένα αγόρι γεμάτο/με πολύ χιούμορ.

Επίσης, για να πούμε  πόσους φίλους, θαυμαστές, followers, παιδιά, κατοικίδια, … έχουμε:

Παραδείγματα:

 • J’ ai environ 1000 followers sur twitter et presque 500 amis sur facebook.
 • Katy Perry a beaucoup de fanas (fanatiques).
 • Ils ont peu d’enfants mais trop de chats.

Attention!

Να σημειώσουμε ότι τα ποσοτικά επιρρήματα όταν συνοδεύουν ουσιαστικά παίρνουν δίπλα τους την πρόθεση de/d’ ενώ το ουσιαστικό που ακολουθεί είναι πάντα στον πληθυντικό εκτός κι αν πρόκειται για κάποια αφηρημένη έννοια:

 • Marie a trop de chaussures.
 • Il a trop de travail.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar