Επιστροφή σε Τα επιρρήματα στα γαλλικά- Les adverbes

Τα τοπικά επιρρήματα – Les adverbes de lieu

Où est … ? / Où sont … ? Πού είναι … ;

ici / là

dehors / dedans

sur / sous 

partout 

Ένας συχνός “μπελάς” κάποιων είναι τα κλειδιά τους.  Δεν τα βρίσκουν πουθενά!  Άλλοι πάλι, ψάχνουν απεγνωσμένα τα γυαλιά τους ενώ αυτά βρίσκονται στην άκρη της μύτης τους!

Είναι φοβερό, πώς κάποια αντικείμενα εξαφανίζονται, τη στιγμή ακριβώς που τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Συχνά δε, δεν  βρίσκονται και πολύ μακριά. Ας προσπαθήσουμε να τ’ανακαλύψουμε με την βοήθεια των τοπικών επιρρημάτων (οι Γάλλοι τα λένε και προθέσεις / les prépositions de lieu):

Και να ξεκινήσουμε με τα πιο συνηθισμένα που μπορείτε εύκολα να τα θυμάστε σαν ζευγάρια:

1. sur πάνω

ex. Les clés sont sur le livre. Τα κλειδιά είναι πάνω στο βιβλίο.

‡ sous κάτω

e.x. Le chat est sous la table. Η γάτα είναι κάτω από το τραπέζι.

2. devant μπροστά

ex. Devant la maison il y a le jardin. Μπροστά από το σπίτι υπάρχει ο κήπος.

‡ derrière πίσω

Derrière la maison il y a le garage. Πίσω από το σπίτι υπάρχει το γκαράζ.

3. ici εδώ

ex. Ici, c’est ma chambre. Εδώ είναι το δωμάτιό μου.

‡ là εκεί, là-bas εκεί κάτω

ex. Là, c’est le salon et là-bas, le WC. Εκεί  είναι το σαλόνι κι εκεί κάτω το WC.

4. à gauche αριστερά

ex. Le cinéma est à gauche. Το σινεμά είναι αριστερά.

‡ à droite δεξιά

ex. La mairie est à droite. Το δημαρχείο είναι δεξιά.

5. dans μέσα (σε)

ex. Marie est dans la maison. Η Μαρία είναι μέσα στο σπίτι.

‡ en dehors de έξω από

ex.  Georges est en dehors de la maison. Ο Γιώργος είναι έξω από το σπίτι.

6. dedans μέσα 

ex. Le chat est dedans. Η γάτα είναι μέσα.

‡ dehors έξω

ex. Le chien est dehors. Ο σκύλος είναι έξω.

7. entre ανάμεσα, μεταξύ (δύο πραγμάτων)

ex. Paul est entre Marie et Sylvie. Ο Παύλος είναι ανάμεσα στη Μαρία και τη Σύλβια.

/ parmi ανάμεσα (σε πολλά πράγματα)

ex. Parmi mes amies Adeline est la plus belle. Ανάμεσα στις φίλες μου η Adeline είναι η πιο όμορφη.

8. partout παντού

ex. Il y a des jouets partout, dans la maison. Υπάρχουν παιχνίδια παντού, μέσα στο σπίτι.

Για τη συνέχεια ας δούμε αυτά που τα συναντάμε και με την πρόθεση de. Προσοχή λοιπόν στο άρθρο. Θα πρέπει να ενωθεί με την πρόθεση / article contracté.

Τα πιο συνηθισμένα  είναι τα: à gauche de, à droite de:

1. à gauche de

ex. À gauche de la table il y a une chaise. Αριστερά από το τραπέζι υπάρχει μια καρέκλα.

‡ à droite de

ex. À droite du cinéma il y a une papeterie. Δεξιά από το σινεμά υπάρχει ένα χαρτοπωλείο.

2. loin (de) μακριά (από)

ex. Elle travaille loin de la maison. Εργάζεται μακριά από το σπίτι.

‡ près (de) κοντά (από)

ex. Nous habitons près de l’hôtel “Hilton”. Μένουμε κοντά στο ξενοδοχείο “Hilton”.

3. au-dessus de πάνω από

ex. Au-dessus du lit il y a une étagère. Πάνω από το κρεβάτι υπάρχει μια ραφιέρα.

‡ au-dessous de κάτω από

ex. Au-dessous du premier étage il y a une cave. Κάτω απ’τον πρώτο όροφο υπάρχει ένα υπόγειο.

4. autour de γύρω από

ex. Autour de la maison il y a un grand jardin avec des arbres. Γύρω απ’το σπίτι υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με δέντρα.

5. au bout de στην άκρη

ex. Je vais voyager au bout du monde. Θα ταξιδέψω στην άκρη του κόσμου.

/ sur le bout de πάνω στην άκρη

ex. Le grand-père portait ses lunettes sur le bout du nez. Ο παππούς φορούσε τα γυαλιά του στην άκρη της μύτης.

6. au fond de στο βάθος

ex. Au fond du jardin il y a un puits. Στο βάθος του κήπου υπάρχει ένα πηγάδι.

7. au coin de στη γωνία

ex. J’achète du lait à la crèmerie au coin de la rue Sait-Denis. Αγοράζω γάλα στο γαλακτοπωλείο στη γωνία της οδού Αγίου Διονυσίου.

8. en face de απέναντι

ex. La poste se trouve en face du gymnase. Το ταχυδρομείο βρίσκεται απέναντι από το γυμναστήριο

Attention!

  • Il habite loin. Μένει μακριά. (χωρίς την πρόθεση de)
  • Loin de la maison se trouve un supermarché. Μακριά από το σπίτι βρίσκεται ένα σούπερ μάρκετ. (με πρόθεση και άρθρο.)
  • La poste est à gauche.Το ταχυδρομείο είναι αριστερά. ((χωρίς την πρόθεση de)
  • À gauche de l’école se trouve la mairie. Αριστερά από το σχολείο βρίσκεται το δημαρχείο. (κι εδώ με πρόθεση και άρθρο.)

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

– Y τοπικό επίρρημα

 

 

 

 

 

 

Y τοπικό επίρρημα – Y adverbe de lieu

Μια μικρή λέξη με διαφορετικές χρήσεις. Μια από αυτές: τοπικό επίρρημα και έχει την έννοια του εκεί là. α) Δηλώνει τον τόπο όπου βρισκόμαστε ή που πηγαίνουμε: Je suis à Athènes. ► J’y suis. Nous allons à Paris. ► Nous y allons. Il va chez le médecin. ►Il y va β) Αντικαθιστά τον τόπο, ο οποίος …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: