Επιστροφή σε Τα επιρρήματα στα γαλλικά- Les adverbes

Τα τοπικά επιρρήματα – Les adverbes de lieu

Où est … ? / Où sont … ? Πού είναι … ;

ici / là

dehors / dedans

sur / sous …

partout

Σαν παιδί, θυμάμαι πως, ένας συχνός “μπελάς” της μητέρας μου ήταν τα κλειδιά της. Διαρκώς τα έψαχνε! Εδώ, εκεί, μέσα, έξω, πάνω, κάτω … παντού! Άλλοι πάλι, ψάχνουν συχνά τα γυαλιά τους ενώ αυτά βρίσκονται στην άκρη της μύτης τους!

Είναι φοβερό, πώς κάποια αντικείμενα εξαφανίζονται, τη στιγμή ακριβώς που τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Συχνά, δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά κάπου γύρω μας, κοντά μας. Ας ψάξουμε λοιπόν μαζί, ν’ανακαλύψουμε τις πιθανές τους κρυψώνες, με την βοήθεια των τοπικών επιρρημάτων (οι Γάλλοι τα λένε και προθέσεις / les prépositions de lieu):

 • sur πάνω
 • sous κάτω
 • dans μέσα, dedans εκεί μέσα, στο εσωτερικό
 • devant μπροστά
 • derrière πίσω
 • dehors έξω
 • entre ανάμεσα (σε δύο πράγματα)
 • parmi ανάμεσα (σε πολλά πράγματα)
 • ici εδώ
 • εκεί, là-bas εκεί κάτω
 • partout παντού

Για παράδειγμα:

 • Les clés sont sur le livre. Τα κλειδιά είναι πάνω στο βιβλίο.
 • Le chat est sous la table. Η γάτα είναι κάτω από το τραπέζι.
 • Marie est dans la maison. Η Μαρία είναι μέσα στο σπίτι. Marie est dedans. Η Μαρία είναι μέσα (εκεί).
 • Paul est entre Marie et Sylvie. Ο Παύλος είναι ανάμεσα στη Μαρία και τη Σύλβια.
 • Parmi mes amies Adeline est la plus belle. Ανάμεσα στις φίλες μου η Adeline είναι η πιο όμορφη.
 • Devant la maison il y a le jardin et derrière, le garage. Μπροστά από το σπίτι υπάρχει ο κήπος και πίσω, το γκαράζ.
 • Ici, c’est ma chambre et , c’est le salon. Εδώ είναι το δωμάτιό μου και εκεί το σαλόνι.
 • Là-bas, c’est la forêt. Εκεί κάτω είναι το δάσος.
 • Le chien est dehors. Ο σκύλος είναι έξω.
 • Dehors, il fait froid. Έξω, κάνει κρύο.
 • il y a des jouets partout, dans la maison. Υπάρχουν παιχνίδια παντού, μέσα στο σπίτι.

Κάποια από τα τοπικά επιρρήματα θα τα συναντήσουμε μαζί με την πρόθεση de. Προσοχή λοιπόν! Το άρθρο που θα ακολουθήσει θα είναι συνηρημένo.

 • loin (de) μακριά (από)
 • près (de) κοντά (από)
 • autour de γύρω από
 • en dehors de έξω από
 • à gauche (de) αριστερά (από)
 • à droite (de) δεξιά (από)
 • au-dessus de πάνω από
 • au-dessous de κάτω από
 • au bout de, sur le bout de στην άκρη
 • au fond de στο βάθος
 • au coin de στη γωνία
 • en face de απέναντι

Για παράδειγμα:

 • Autour de la maison il y a un grand jardin avec des arbres. Γύρω απ’το σπίτι υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με δέντρα.
 • Au-dessus du lit il y a une étagère. Πάνω από το κρεβάτι υπάρχει μια ραφιέρα.
 • En dehors de la maison il y a un jardin. Έξω από το σπίτι υπάρχει ένας κήπος.
 • Le grand-père portait ses lunettes sur le bout du nez. Ο παππούς φορούσε τα γυαλιά του στην άκρη της μύτης.
 • Je vais voyager au bout du monde. Θα ταξιδέψω στην άκρη του κόσμου.
 • Au-dessous du premier étage il y a une cave. Κάτω απ’τον πρώτο όροφο υπάρχει ένα υπόγειο.
 • À gauche de la table il y a une chaise. Αριστερά από το τραπέζι υπάρχει μια καρέκλα.
 • À droite de la poste il y a une papeterie. Δεξιά από το ταχυδρομείο υπάρχει ένα χαρτοπωλείο.
 • Au fond du jardin il y a un puits. Στο βάθος του κήπου υπάρχει ένα πηγάδι.
 • J’achète du lait à la crèmerie qui est au coin de la rue Sait-Denis. Αγοράζω γάλα στο γαλακτοπωλείο που βρίσκεται στη γωνία της οδού Αγίου Διονυσίου.
 • La poste se trouve en face de la rue de l’église. Το ταχυδρομείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία της εκκλησίας. 

Attention!

 • Il habite loin. Μένει μακριά. (χωρίς την πρόθεση de)
 • Loin de la maison se trouve un supermarché. Μακριά από το σπίτι βρίσκεται ένα σούπερ μάρκετ. (με πρόθεση και άρθρο.)
 • La poste est à gauche.Το ταχυδρομείο είναι αριστερά. ((χωρίς την πρόθεση de)
 • À gauche de l’école se trouve la mairie.Αριστερά από το σχολείο βρίσκεται το δημαρχείο. (κι εδώ με πρόθεση και άρθρο.)

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

– Y τοπικό επίρρημα

 

 

 

 

 

 

Y τοπικό επίρρημα – Y adverbe de lieu

Μια μικρή λέξη με διαφορετικές χρήσεις. Μια από αυτές: τοπικό επίρρημα και έχει την έννοια του εκεί là. α) Δηλώνει τον τόπο όπου βρισκόμαστε ή που πηγαίνουμε: Je suis à Athènes. ► J’y suis. Nous allons à Paris. ► Nous y allons. Il va chez le médecin. ►Il y va β) Αντικαθιστά τον τόπο, ο οποίος …

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar