Επιστροφή σε Τα τοπικά επιρρήματα – Les adverbes de lieu

Y τοπικό επίρρημα – Y adverbe de lieu

Μια μικρή λέξη με διαφορετικές χρήσεις. Μια από αυτές: τοπικό επίρρημα και έχει την έννοια του εκεί .

α) Δηλώνει τον τόπο όπου βρισκόμαστε ή που πηγαίνουμε:

  • Je suis à Athènes. ► J’y suis.
  • Nous allons à Paris. ► Nous y allons.
  • Il va chez le médecin. ►Il y va

β) Αντικαθιστά τον τόπο, ο οποίος δηλώνεται από ένα τοπικό επίρρημα και κάποιο ουσιαστικό:

  • Je suis dans ma chambre. ► J’y suis.
  • Elle est devant  le bureau. ► Elle y est.
  • Le chat est sur le lit. ► Le chat y est.

Η θέση του είναι πάντα πριν από το ρήμα ενώ αν το ρήμα ακολουθείται από απαρέμφατο τότε θα μπει μεταξύ ρήματος και απαρεμφάτου:

  • Tu es en France. ► Tu y es.
  • Ils vont aller à Londres. ► Ils vont y aller.

Προσοχή! Όταν έχουμε το ρήμα aller στον Futur simple ή στον  Conditionnel Présent και μετά ακολουθεί το y θα το παραλείψουμε για λόγους προφοράς:

  •  J’irai à Paris. ► J’irai
  • Iriez-vous en France  pour faire des vacances? Oui bien sûr, nous irions.

Θα το συναντήσετε πολύ συχνά και σαν ιδιωματισμό μέσα σε καθημερινές εκφράσεις.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: