Επιστροφή σε Τα επιρρήματα στα γαλλικά- Les adverbes

Τα τροπικά επιρρήματα – Les adverbes de manière (-ment)

Comment … ? Πως … ;

Φανταστείτε για λίγο δυό ηθοποιούς (επιλέξτε αυτούς που είναι οι αγαπημένοι σας), να συζητούν  για την πρόσφατη ταινία του ενός από τους δυό:

“Λοιπόν, πως σου φάνηκε η καινούρια μου ταινία;” την ρώτησε σοβαρά.

Εκείνη, τον κοίταξε και πολύ ευγενικά του απάντησε:

Ειλικρινά, ήταν καλή, πολύ καλή. Τελευταία, έχεις σημειώσει μεγάλη πρόοδο, σίγουρα δούλεψες πολύ σκληρά.”

Κι εκείνος, υπερήφανα, της απαντά: “Πράγματι, δούλεψα πολύ τους τελευταίους έξι μήνες. Είχα αφοσιωθεί, ολοκληρωτικά, στα γυρίσματα.”

Οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι τα τροπικά επιρρήματα που μας δείχνουν “πως” (με ποιο τρόπο) μίλησαν, δούλεψαν, …  κ.ο.κ.

Αν πρόκειται για Γάλλους ηθοποιούς, τότε η κουβέντα θα γίνει κάπως έτσι:

“Alors, comment as-tu trouvé mon dernier film?” lui a demandé sérieusement.

Elle, l’a regardé et très poliment lui dit:

Franchement, il était bon, très bon. Dernièrement, tu as fait du progrès, certainement,   tu as, durement, travaillé .”

Et lui, fièrement lui répond: “J’ai, vraiment, beaucoup travaillé les derniers six mois. J’ étais, complètement, dévoué au tournage de ce film.”

Κι εδώ, οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι τα τροπικά επιρρήματα. Όπως θα παρατηρήσατε, όλα έχουν τη χαρακτηριστική κατάληξη -ment.

Αυτό συμβαίνει, γιατί αυτή η κατηγορία των τροπικών επιρρημάτων, προέρχεται από τα αντίστοιχα τους επίθετα. Ο τρόπος για να τα σχηματίσουμε, απλός. Ξεκινάμε πάντα από το θηλυκό επίθετο, στο οποίο προσθέτουμε την κατάληξη -ment.

 • sérieux σοβαρός sérieuse ► sérieusement σοβαρά
 • certain σίγουρος certaine ► certainement σίγουρα
 • dur σκληρός ► dure ► durement σκληρά
 • complet ολόκληροςcomplète ► complètement ολοκληρωτικά
 • franc ειλικρινήςfranche ► franchement ειλικρινά
 • fier υπερήφανος ► fière ► fièrement υπερήφανα 
 • dernier τελευταίοςdernière ► dernièrement τελευταία
 • direct ευθύς, άμεσος, απευθείαςdirectedirectement κατευθείαν

Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται:

α) τα επίθετα, που η κατάληξη του αρσενικού τελειώνει σε -i, -u  ή -e. Σ’ αυτά προσθέτουμε την κατάληξη -ment  απευθείας στο αρσενικό επίθετο.

 • poli ευγενικόςpoliment ευγενικά
 • vrai αληθινός vraiment αληθινά, πραγματικά
 • absolu απόλυτοςabsolument απόλυτα
 • rare σπάνιοςrarement σπάνια
 • rapide γρήγορος rapidement γρήγορα
 • tranquille ήσυχος tanquillement ήσυχα 

β) κάποια ανώμαλα που δεν ακολουθούν κανένα από τους δύο προηγούμενους κανόνες:

 • gentil ευγενικός gentiment ευγενικά
 • bref σύντομοςbrièvement σύντομα
 • précis ακριβήςprécisément ακριβώς
 • aisé άνετος aisément άνετα

γ) όσα έχουν στο αρσενικό κατάληξη -ant ή -ent (την αφαιρούμε) και σχηματίζουμε το επίρρημα σε  -amment ή -emment αντίστοιχα:

 • abond-ant άφθονοςabond-amment άφθονα
 • prud-ent προσεκτικός prud-emment προσεκτικά
 • élég-antκομψόςélég-amment κομψά
 • suffis-ant ► αρκετός ► suffis-amment αρκετά
 • viol-entβίαιοςviol-emment βίαια
 • intellig-entέξυπνοςintellig-emment έξυπνα
 • pati-entυπομονετικόςpati-emment υπομονετικά

Τέλος υπάρχουν και ορισμένα που μας δείχνουν τον τρόπο, αλλά δεν προέρχονται από επίθετα, όπως:

 • bien καλά /  très bien
 • mal άσχημα /  très mal
 • ensemble μαζί
 • volontiers ευχαρίστως … κ.τ.λ.

Για παράδειγμα:

J’ ai mal dormi, hier soir. Κοιμήθηκα άσχημα, χθες βράδυ.

As-tu bien écrit au test? Έγραψες καλά στο τεστ;

Nous venons, volontiers, avec vous. Θα έρθουμε, ευχαρίστως, μαζί σας. 

Ils sortent, toujours, ensemble. Βγαίνουν πάντα μαζί.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bien mal vite debout

1 σχόλιο

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ καλή εργασία με διδακτική αρτιότητα. Δεν χρειάζεται μόνο να ξέρεις κάτι καλά, θα πρέπει να έχεις τον τρόπο να το παρουσιάσεις με τέτοιο τρόπο που ακόμη και εκείνοι που ξέρουν λίγα να το κατανοήσουν, να αποκτήσουν θάρρος και να προχωρήσουν. Να είσθε καλά

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: