Skip to toolbar

Επιστροφή σε Οι σύνδεσμοι στα γαλλικά – Les conjonctions

Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους – En utilisant les conjonctions

Όπως έχουμε ξαναπεί, σε ξεχωριστή ιστοσελίδα, η σημασία τους στον γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο είναι μεγάλη.

Ας δούμε, εδώ, μερικούς από τους πιο συνηθισμένους συνδέσμους και πως θα τους χρησιμοποιήσουμε, στην καθημερινότητά μας, για να εκφράσουμε:

 a) une progression logique

την διαδοχή δηλ. όταν θέλουμε να βάλουμε σε μια λογική σειρά ιδέες,  σκέψεις, γεγονότα, διαδικασίες … κτλ.:

 • d’abord καταρχήν, πρώτα
 • puis ύστερα, après μετά, ensuite, στη συνέχεια
 • finalement, enfin τέλος

Για παράδειγμα:

Hier, Hélène s’est reveillée à sept heures et demie (7:30). D’abord, elle a pris une douche. Après, elle a mangé deux tartines et a bu une tasse de café noir. Ensuite, elle s’est habillée et enfin, à huit heures (8:00h) elle est partie pour son bureau. Χθες, η Ελένη ξύπνησε στις 7 και μισή το πρωί. Πρώτα, έκανε ένα ντους. Μετά, έφαγε δύο φέτες ψωμί με μαρμελάδα και ήπιε ένα φλυτζάνι καφέ σκέτο. Στην συνέχεια ντύθηκε και τέλος, στις 8:00 έφυγε για το γραφείο της.

Pour faire une pâte à crêpes facile: d’abord, dans un grand bol, mélangez la farine et les œufs. Après, ajoutez le lait et l’eau et mélangez de nouveau. Puis, ajoutez aussi l’huile et le sel et finalement, faites cuire les crêpes à feu doux. Για να κάνετε μια εύκολη ζύμη για κρέπες: Πρώτα, σ’ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι και τα αυγά. Μετά, προσθέστε το γάλα και το νερό και ανακατέψτε ξανά. Έπειτα, προσθέστε ακόμη το λάδι και το αλάτι και τέλος, ψήστε τις κρέπες σε σιγανή φωτιά.

D’abord, j’ai eu mon bac. Après, j’ai fait des études de droit, à l’université d’Athènes. Puis, j’ai fait un master de droit  en France et finalement, depuis un an, j’ai commencé mon doctorat à l’université de Paris Ouest. Πρώτα πήρα το απολυτήριό μου. Μετά, σπουδασα νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ύστερα, έκανα μάστερ στα νομικά, στη Γαλλία και τέλος, εδώ κι ένα χρόνο, ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο  Paris Ouest.

b) un ajout

όταν θέλουμε να πρoσθέσουμε μια πληροφορία σ’αυτά που αναφέραμε θα χρησιμοποιήσουμε τους συνδέσμους:

 • aussi, également επίσης
 • de plus επιπλέον
 • d’une part … d’autre part απ’τη μια …  απ’την άλλη

Για παράδειγμα:

Dans notre jardin, il y a beaucoup de fleurs. Il y a aussi des arbres fruitiers. Στον κήπο μας υπάρχουν πολλά λουλούδια. Υπάρχουν επίσης οπωροφόρα δέντρα.

Le mot “clé” s’écrit également “clef”. Η λέξη “clé” (κλειδί) γράφεται επίσης “clef”.

Hélène est belle et séduisante. De plus, elle parle quatre langues étrangères. Η Ελένη είναι όμορφη κι ελκυστική. Επιπλέον, μιλά τέσσερις ξένες γλώσσες.

Pour perdre des kilos il faut d’une part manger léger et d’autre part s’exercer quotidiennement. Για να χάσει κανείς κιλά πρέπει απ’τη μια να τρώει ελαφριά κι απ’την άλλη να ασκείται καθημερινά.

c) une explication

Για να δώσουμε μια εξήγηση:

 • c’est à dire δηλαδή (και πιο σύντομα: c. -à- d.)
 • par exemple για παράδειγμα
 • en d’autres termes μ’άλλα λόγια

Για παράδειγμα:

Il était né aveugle, c’est à dire il était incapable de voir. Γεννήθηκε τυφλός δηλ. ήταν ανίκανος να δει.

Les anti-oxydants sont abondants dans les fuits rouges comme par exemple la framboise, la canneberge et les fraises. Τα αντιοξειδωτικά είναι άφθονα στα κόκκινα φρούτα όπως για παράδειγμα τα βατόμουρα, τα κράνμπερι και οι φράουλες.

Le manque de lumière, le froid, les journées plus courtes vous épuisent. En d’autres termes vous n’avez plus d’énergie. Η έλλειψη ψωτός, το κρύο, οι μικρές σε διάρκεια ημέρες σας εξουθενώνουν. Μ’άλλα λόγια, δεν έχετε πια ενέργεια.

d) une opposition

Για να εκφράσουμε την αντίθεση:

 • mais αλλά
 • cependant παρ’όλα αυτά
 • pourtant παρ’όλα αυτά

Για παράδειγμα:

On n’avait rien à manger. Pourtant, maman a eu une très bonne idée: avec deux œufs, un peu de lait et de la farine on pourrait faire des crêpes. Δεν είχαμε τίποτα για φαγητό. Παρ’όλα αυτά, η μαμά είχε μια πολύ ωραία ιδέα: με δυο αυγά, λίγο γάλα και αλεύρι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κρέπες.

Je cherche dans les petites annonces mais je ne peux pas trouver de travail. Ψάχνω στις μικρές αγγελίες αλλά δεν μπορώ να βρω δουλειά.

Elle avait beaucoup de rides cependant elle montrait un visage encore beau. Είχε πολλές ρυτίδες. Παρ’όλα αυτά το πρόσωπό της έδειχνε ακόμη ωραίο.

e) la cause

Για να εκφράσουμε την αιτία:

 • parce que επειδή (parce qu’: όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή h άφωνο)
 • car επειδή, αφού
 • comme καθώς, εφ’όσων
 • c’est pourquoi γι αυτό

Attention!

Όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια αρνητική αιτία θα χρησιμοποιήσουμε το:

 • à cause de/d’ εξ’αιτίας

ενώ όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια θετική αιτία, το:

 • grace à χάρη σε

Για παράδειγμα:

Jean n’a pas pris son chien avec lui car il est interdit d’avoir des animaux dans l’hôtel. Ο Γιάννης δεν πήρε το σκύλο του μαζί αφού τα ζώα απαγορεύονται στο ξενοδοχείο.

Le chien a commencé à aboyer fort parce qu’il a vu un chat traverser la rue. Ο σκύλος άρχισε να γαυγίζει δυνατά επειδή είδε μια γάτα να διασχίζει το δρόμο.

Comme il faisait froid hier, je suis resté à la maison. Καθώς έκανε κρύο χθες, κάθισα στο σπίτι.

Les femmes veulent lutter contre les rides c’est pourquoi elles utilisent des crèmes anti-âge. Οι γυναίκες θέλουν να καταπολεμήσουν τις ρυτίδες, γι αυτό χρησιμοποιούν αντιρυτιδικές κρέμες.

Il a des problèmes respiratoires à cause de la cigarette. Εχει αναπνευστικά προβλήματα εξ’αιτίας του τσιγάρου.

Grace à son talent il est devenu un preintre célèbre. Χάρη στο ταλέντο του έγινε σπουδαίος καλλιτέχνης.

f) le but

Για να εκφράσουμε το σκοπό:

 • pour + infinitif για να + ρήμα στο απαρέμφατο
 • pour + nom για + ουσιαστικό

Monsieur Lesage a cheté un joli vélo pour l’anniversaire de son fils. Ο κύριος Lesage αγόρασε ένα ποδήλατο για τα γενέθλια του γιου του.

Je lis le journal, chaque jour, pour être au courant de l’actualité. Κάθε μέρα διαβάζω εφημερίδα για να είμαι ενημερωμένος.

g) la conséquence

Για να εκφράσουμε τη συνέπεια:

 • ainsi έτσι
 • donc λοιπόν, κατά συνέπεια
 • alors λοιπόν, έτσι

Για παράδειγμα:

Il y avait une grève de métro hier, alors j’ai pris le bus pour aller au bureau. Χθες το μετρό είχε απεργία έτσι πήρα το λεωφορείο για να πάω στο γραφείο.

Elle est malade, donc elle doit garder le lit pour quelques jours. Είναι άρρωστη, κατά συνέπεια πρέπει να μείνει στο κρεβάτι για μερικές μέρες.

La fenêtre était ouverte, ainsi le voleur a pu pénétrer dans la maison. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό έτσι ο κλέφτης μπόρεσε να εισχωρήσει στο σπίτι.

 

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF.

Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύετε το bandwidth σας.

Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers: