Οι δεικτικές αντωνυμίες – Les pronoms démonstratifs

Μπορούν ν’αντικαταστήσουν ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα:

– Αυτό το σπίτι είναι (αυτό) των Dubois. Είναι αυτοί που ήρθαν από το Παρίσι πριν μία εβδομάδα. Έχουν δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Τα κορίτσια είναι  αυτά με τα μακριά, ξανθά μαλλιά και το αγόρι, αυτό με τα μεγάλα μπλε μάτια.

– Ο κήπος του σπιτιού είναι πολύ όμορφος, έτσι δεν είναι;

– Ναι, πολύ όμορφος. Αυτό είναι σίγουρο!

– Cette maison est celle des  Dubois. Ce sont ceux qui sont venus de Paris, il ya une semaine.  Ils ont deux filles et un garçon. Les filles sont celles aux cheveux longs et blonds et le garçon, celui aux grands yeux bleus.

– Le jardin de la maison est joli, n’est- ce pas?

– Oui, très joli. Ça, c’est sûr!

Ας τις δούμε όμως πιο αναλυτικά:

celui (αρσενικό): αυτός, -ή, -ό

celle (θηλυκό): αυτός, -ή, -ό 

ceux (αρσενικό πληθυντικός): αυτοί, -ές, -ά

celles (θηλυκό πληθυντικός)αυτοί, -ές, -ά 

ce/c’: αυτός, -ή, -ό/-οί, -ές, -ά (ceci, celà/ça)

 • Je ne trouvais pas mon anorak et j’ai pris celui de mon frère. Δεν έβρισκα το αδιάβροχό μου και πήρα αυτό του αδελφού μου.
 • Elle ne trouvait pas ses gants et elle a pris ceux de sa mère. Δεν έβρισκε τα γάντια της και πήρε αυτά της μητέρας της.
 • Ma mère est celle à la robe noire. Η μητέρα μου είναι αυτή με το μαύρο φόρεμα.
 • Je n’aime pas tes chaussures, je préfère celles de Marie. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια σου, προτιμώ αυτά της Μαρίας.

 ce/c’

Έχει απρόσωπη χρήση και θα το συναντήσουμε:

α)  να συνοδεύει το ρήμα être :

 • C’est Paul. Αυτός είναι ο Παύλος.
 • Ce sont mes amisΑυτοί είναι οι φίλοι μου.
 • C’est un chat. Αυτό είναι μια γάτα.
 • Ce sont des livres. Αυτά είναι βιβλία.
 • C’est un stylo. Αυτό είναι ένα στυλό.

β) να συνοδεύει μια αναφορική αντωνυμία:

 • Ce que tu me dis n’est pas correct. Αυτό που μου λές δεν είναι σωστό.
 • Ce qui me plaît, c’est de voyager. Αυτό που μου αρέσει, είναι να ταξιδεύω.

γ) ν’αντιπροσωπεύει μια φράση :

 • Je dois rester à la maison ce week- end. C’est très ennuyeux. Πρέπει να μείνω σπίτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό (δηλ. το να μείνω στο σπίτι) είναι πολύ βαρετό. 
 • Le jardin de la maison est joli. C’est sûr. Ο κήπος του σπιτιού είναι όμορφος. Αυτό (δηλ. ότι ο κήπος είναι όμορφος) είναι σίγουρο.

-ci, -là

Λεξούλες που συνοδεύουν συχνά, τις δεικτικές αντωνυμίες. Τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα. Με το –ci αναφερόμαστε σ’αυτά που βρίσκονται κοντά μας ενώ με το – σ’αυτά που βρίσκονται μακριά μας:

 •  Quelle robe préfères- tu, celle- ci ou celle- là? Ποιο φουστάνι προτιμάς, αυτό εδώ ή αυτό εκεί;
 • Quels tableaux aimes- tu, ceux- ci ou ceux- là? Ποιοι πίνακες σου αρέσουν, αυτοί εδώ ή αυτοί εκεί;
 • Quel gâteau préfères- tu, celui- ci ou celui- là? Ποιο γλυκό προτιμάς, αυτό εδώ ή αυτό εκεί;

 ceci, celà 

Αποτελούν τις σύνθετες μορφές του ce.

α) Με το ceci μπορούμε ν’ανακοινώσουμε κάτι:

Les enfants, écoutez ceci: demain vous n’avez pas d’école. Παιδιά ακούστε αυτό: αύριο δεν έχετε σχολείο. 

β) Το cela θα το συναντήσουμε πιο συχνά όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια γνώμη. Σ’αυτή την περίπτωση μπορεί ν’αντιπροσωπεύει:

α) ένα ρήμα στο απαρέμφατο:

Jouer, j’aime beaucoup cela. Να παίζω, μου αρέσει πολύ αυτό (δηλ. το να παίζω).

β) ένα ουσιαστικό:

Les souris, j’ai horreur de cela. Τα ποντίκια, το απεχθάνομαι αυτό (δηλ. τα ποντίκια).

γ) μια φράση:

Voyager en avion, j’ai peur de cela. Να ταξιδεύω μ’ αεροπλάνο, το φοβάμαι αυτό (δηλ. το να ταξιδεύω με το αεροπλάνο).

Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε το:

ça

α) Στον προφορικό λόγο (πολλές φορές και στον γραπτό, όταν το κείμενο δεν είναι επίσημο) στην θέση του cela: 

Les souris, j’ai horreur de ça!

β) Σε πολλές καθημερινές εκφράσεις όπως: ça va, ça marcheça ne fait rien δεν πειράζει, ça suffit φτάνει … etc.  

   

1 σχόλιο

 1. Stella

  Πώς ξεχωρίζουμε όμως τις δεικτικές αντωνυμίες από τα δεικτικά επίθετα?

  Απ: Τα ξεχωρίζεις από την εμφάνιση: ce, cette, cet, ces: δεικτικά επίθετα / celui, celle, ceux, celles: δεικτικές αντωνυμίες.
  Επίσης, τα δεικτικά επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό:
  Cette maison est grande.
  Αντίθετα, οι δεικτικές αντωνυμίες είναι μόνες τους:
  Ma maison est celle au coin de la rue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar