Επιστροφή σε Οι δεικτικές αντωνυμίες – Les pronoms démonstratifs

Ce, Ceci, Cela, Ça

Ανήκουν και αυτά στις δεικτικές αντωνυμίες αλλά η χρήση τους είναι “ουδέτερη”:

1. Ce ή C’ (όταν ακολουθεί φωνήεν)

Αυτό

Συνοδεύει το ρήμα être ή μια αναφορική αντωνυμία (qui, que …)

Για παράδειγμα:

 • C’est un ami. Είναι ένας φίλος.
 • Ce sont mes parentsΕίναι οι γονείς μου.
 • Ce que tu dis n’est pas correct. Αυτό το οποίο λες δεν είναι σωστό.
 • Ce qui fait du bruit est le moteur de la voiture. Αυτό το οποίο κάνει θόρυβο είναι η μηχανή του αυτοκινήτου.

2. Ceci, Cela 

Αυτό εδώ, Αυτό εκεί

Αποτελούν τις σύνθετες μορφές του ce. Χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο και όταν ακολουθεί ρήμα μπαίνει πάντα στο τρίτο πρόσωπο του ενικού.

Το ceci δηλώνει κάτι που βρίσκεται κοντά μας ενώ το cela κάτι που είναι μακριά.

Για παράδειγμα:

 • Tu préfères ceci ou cela? Προτιμάς αυτό εδώ ή αυτό εκεί; (Αν υποθέσουμε ότι προσπαθείτε να διαλέξετε ένα δώρο για το παιδί σας και το ρωτάτε τι προτιμάει από τα δύο.)
 • Ceci est plus cher mais cela est moins joli. Αυτό εδώ είναι πιο ακριβό αλλά αυτό εκεί είναι λιγότερο ωραίο. (Κι αυτό με τη σειρά του σας απαντά.)

Συχνά, με το ceci ανακοινώνουμε κάτι.

Για παράδειγμα:

 • Écoutez ceci: Il faut rester à la maison pour deux semaines. Ακούστε αυτό εδώ: Πρέπει να μείνουμε στο σπίτι για δύο εβδομάδες.
 • Ceci est très important: Le virus est très contagieux. Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός.

Το cela μπορεί ν’αντικαταστήσει ένα σύνολο λέξεων, ένα απαρέμφατο ή και μια ολόκληρη πρόταση, όταν θέλουμε να αποφύγουμε την επανάληψη.

Για παράδειγμα:

 • Les légumes. Je déteste cela. Τα λαχανικά. Το απεχθάνομαι αυτό (δηλ. τα λαχανικά)
 • Prendre mon petit déjeuner au lit, cela me plaît beaucoup . Να παίρνω το πρωΐνό μου στο κρεβάτι, αυτό μου αρέσει πολύ. (να παίρνω πρωΐνό στο κρεβάτι)
 • Ne fais pas de bruit. Cela m’énerve. Μην κάνεις θόρυβο. Μ’εκνευρίζει αυτό. (δηλ. το να κάνεις θόρυβο)

Τέλος, το πολύ γνωστό:

3. Ça

Αντί για το cela, στον προφορικό, ανεπίσημο λόγο (και στον γραπτό, όταν το κείμενο δεν είναι επίσημο):

Για παράδειγμα:

 • Les souris! J’ai horreur de ça! Τα ποντίκια! Το απεχεχθάνομαι αυτό (δηλ. τα ποντίκια.
 • Je voudrais dîner avec toi ce soir, ça me fairait plaisir! Θα ήθελα να δειπνήσω μαζί σου απόψε, αυτό θα μ’ευχαριστούσε.

Συχνή η χρήση του και σε πολλές καθημερινές εκφράσεις όπως:

va / marche.είμαι καλά
Çane fait rien.δεν πειράζει
suffit!αρκεί, φτάνει

Δείτε ακόμα:

Et “ça”, qu’est-ce que c’est?

Αρέσει σε %d bloggers: