Οι ερωτηματικές αντωνυμίες – Les Pronoms interrogatifs

Ποιος μίλησε; Τι θέλει; Περί τίνος πρόκειται; Ποιο απ’τα δυο προτιμάς;

 Ποιον θέλετε; Για ποιον μιλάτε; Τι σκέφτεσαι;

Qui a parlé? Qu’est-ce qu’il veut? De quoi s’agit-il? Lequel de deux préfères-tu?

Qui est-ce que vous voulez? De qui parlez-vous? À quoi penses-tu?

Λέξεις που συναντάμε στον καθημερινό λόγο και που μας βοηθούν να διατυπώσουμε ένα πλήθος από ερωτήσεις. Πάμε να τιs δούμε λοιπόν και στα γαλλικά.

Qui

Ποιος, -α: Αντωνυμία που την χρησιμοποιούμε μόνο, όταν θέλουμε να ρωτήσουμε,  για πρόσωπα.

Για παράδειγμα:

 • Qui veut un gateau? Ποιος θέλει ένα γλυκό;
 • Qui parmi vous travaille à la banque? Ποιος από σας δουλεύει στην τράπεζα;

Θα την συναντήσετε και με τις παρακάτω μορφές:

α) Qui est-ce qui

Ποιος, -α (στα ελληνικά είναι η ονομαστική πτώση)

Για παράδειγμα:

 • Qui est-ce qui a parlé? Ποιος μίλησε;
 • Qui est-ce qui n’a pas fait ses devoirs? Ποιος δεν έκανε τα μαθηματά του;

Το qui και το qui est-ce qui είναι στην πραγματικότητα η ίδια λέξη. Είναι τα υποκείμενα του ρήματος μέσα σε μια πρόταση και μπορεί το ένα να μπει στη θέση του άλλου.

Για παράδειγμα:

 • Qui est-ce qui a parlé? ή Qui a parlé?
 • Qui veut un gâteau? ή Qui est-ce qui veut un gâteau?

β) Qui est-ce que

Ποιον, -α (στα ελληνικά είναι η αιτιατική πτώση)

Για παράδειγμα:

 • Qui est-ce que tu cherches? Ποιον ψάχνεις;
 • Qui est-ce que vous attendez? Ποιον περιμένετε;

Αντίθετα με τις δύο προηγούμενες, το qui est-ce que  είναι το αντικείμενο του ρήματος μέσα στην πρόταση.

Συχνά το qui συνοδεύεται και από προθέσεις ή επιρρήματα (à, de, avec, pour, chez, devant, …) ενώ το ρήμα που ακολουθεί είναι στην αντιστροφή.

Για παράδειγμα:

 • À qui parles-tu? Σε ποιον μιλάς;
 • De qui parles-tu? Για ποιον μιλάς;
 • Avec qui sortiras-tu ce soir? Με ποιον θα βγεις απόψε;
 • Chez qui nous rencontrerons-nous demain? Σε ποιανού το σπίτι θα συναντηθούμε αύριο;
 • Devant qui ne fume-t-il pas? Μπροστά σε ποιον δεν καπνίζει;

Que, Qu’est-ce que/qu’

Ποιο/Τι: Τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ρωτήσουμε  μόνο για πράγματα. Η διαφορά τους είναι ότι με το que το ρήμα και το υποκείμενό του αντιστρέφονται (δηλ. έχουμε ερώτηση με αντιστροφή/inversion du sujet.).

Για παράδειγμα:

 • Que veut-il? Τι θέλει;
 • Que cherches-tu? Τι ψάχνεις;
 • Que faites-vous ici? Τι κάνετε εδώ;
 • Que manges-tu? Τι τρώς;

ή αλλιώς

 • Qu’est-ce qu’il veut?
 • Qu’est-ce que tu cherches?
 • Qu’est-ce que vous faites ici?
 • Qu’est-ce que tu manges?

Quoi

Ποιο/Τι: Κι αυτή την αντωνυμία την χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να ρωτήσουμε   για πράγματα. Η διαφορά της με το que είναι ότι μπαίνει πάντα μετά το ρήμα. (δηλ. στο τέλος της πρότασης).

Για παράδειγμα:

 • Il veut quoi? Τι θέλει;
 • Elle mange quoi? Τι τρώει;
 • Vous lisez quoi? Τι διαβάζετε;

Συχνά συνοδεύεται από προθέσεις ή επιρρήματα (de, à, avec, sur, en …). Σ’αυτή την περίπτωση μπαίνει στην αρχή της πρότασης ενώ το ρήμα που ακολουθεί είναι στην αντιστροφή.

Για παράδειγμα:

 • De quoi s’agit-il ? Περί τίνος πρόκειται;
 • Avec quoi écris-tu? Με τι γράφεις;
 • À quoi penses-tu? Τι σκέφτεσαι;
 • Sur quoi est-elle assise? Πάνω σε τι κάθεται;
 • En quoi cette table est-elle faite? Από τι (υλικό) είναι φτιαγμένο αυτό το τραπέζι;
Κι ενώ, όλες οι παραπάνω αντωνυμίες είναι αμετάβλητες σε γένος και αριθμό υπάρχουν και κάποιες που αλλάζουν:

Lequel/Lesquels, Laquelle/Lesquelles

Ποιος, -α, -ο/-οι, -ες, -α: Μ’αυτές τις αντωνυμίες μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε πρόσωπα, ζώα και πράγματα. Θα την χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να διαλέξουμε, να ξεχωρίσουμε κάτι ή κάποιον μέσα από ένα σύνολο πραγμάτων ή προσώπων. Σύμφωνούν σε γένος και αριθμό με την λέξη την οποία αντικαθιστούν:

Singulier:

 • Lequel (αρσενικό)
 • Laquelle (θηλυκό)

Pluriel:

 • Lesquels (αρσενικό)
 • Lesquelles (θηλυκό)

Για παράδειγμα:

 • Laquelle, de ces deux filles, est la plus belle? Ποιο, απ’τα δύο αυτά κορίτσια είναι το πιο όμορφο;
 • Lequel, de ces chiens, est à toi? Ποιος, από τους δύο σκύλους, είναι δικός σου;
 • Lesquelles, de ces robes, préfères-tu? Ποια, από αυτά τα φουστάνια, προτιμάς;
 • Lesquels, des pays de l’Europe, veux-tu visiter? Ποιες, από τις χώρες της Ευρώπης, θέλεις να επισκεφτείς;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar