Επιστροφή σε Οι Αντωνυμίες στα γαλλικά – Les pronoms

Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

Εκτός από υποκείμενα τις προσωπικές αντωνυμίες θα τις συναντήσουμε και σαν αντικείμενα άμεσα ή έμμεσα (compléments d’objet direct/indirect). Ας δούμε ένα παράδειγμα:

– Είδες το Γιώργο σήμερα;

Τον είδα και του μίλησα. Του πρότεινα μάλιστα, να έρθει απόψε στο σινεμά, μαζί μας. Μου είπε ότι δεν μπορούσε γιατί του έτυχε κάτι επείγον και έπρεπε ν’ασχοληθεί μ’αυτό άμεσα. “Θα έρθω όμως (στο σινεμά) την επόμενη φορά” μου υποσχέθηκε φεύγοντας.

– Tu as vu Georges aujourd’hui?

– Je l’ai vu et je lui ai parlé. Je lui ai proposé même de venir au cinéma avec nous, ce soir. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas parce qu’il lui était arrivé quelque chose d’urgent et il devrait s’en occuper immédiatement. “Mais, j’y viendrais la prochaine fois” il m’a promis en partant.

Οι υπογραμμισμένες λέξεις και στα δύο κείμενα είναι αντωνυμίες που έχουν όμως θέση αντικειμένου. Θα μπορούσαμε να τις συγκεντρώσουμε όλες μαζί στον παρακάτω πίνακα:

A) Singulier:

1ο πρόσωπο: me (m’)

2ο πρόσωπο: te (t’)

3ο πρόσωπο: le, la, l’ / lui

Pluriel:

1ο πρόσωπο: nous

2ο πρόσωπο: vous

3ο πρόσωπο: les / leur 

B) en, y

Θα τις συναντήσουμε ν’αντικαθιστούν πρόσωπα, ζώα, πράγματα, αφηρημένες έννοιες ή να λειτουργούν σαν προσδιορισμοί (όπως για παράδειγμα το y και το en που λειτουργoύν και σαν προσδιορισμοί του τόπου).

Επειδή όμως το κεφάλαιο αυτού του είδους των αντωνυμιών δεν μπορούμε να το καλύψουμε με μια απλή αναφορά ας τις δούμε ξεχωριστά ανάλογα με την περίπτωση (κλικίστε τους συνδέσμους για την κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες):

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

 

 

me, te, nous, vous: άμεσα, έμμεσα αντικείμενα (C.O.D/C.O.I)

Μας θυμίζουν τις αυτοπαθείς αντωνυμίες-υποκείμενα αλλά δεν είναι. Ανήκουν κι αυτές στην κατηγορία των προσωπικών αντωνυμιών με τη διαφορά ότι μέσα στην πρόταση έχουν θέση αντικείμενου: Singulier: 1ο πρόσωπο: me/m’ με, μου 2ο πρόσωπο:  te/t’ σε, σου Pluriel: 1ο πρόσωπο: nous μας 2ο πρόσωπο: vous σας Θα τις συναντήσουμε και σαν άμεσα αλλά και σαν έμμεσα αντικείμενα και μ’αυτές μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε μόνο πρόσωπα. Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε σε …

le, la, l’, les: Compléments d’objet direct/άμεσα αντικείμενα του ρήματος

Η εμφάνισή τους; Ίδια  με τα οριστικά άρθρα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για αντωνυμίες. Η αποστολή τους; Αντικαθιστούν το άμεσο αντικείμενο/complément d’objet direct (C.O.D.) μέσα στην πρόταση. Θα τις χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το γένος και τον αριθμό της λέξης που αντικαθιστούν: Singulier (3ο πρόσωπο): le: τον, την, το (αρσενικό) la: τον, την, το (θηλυκό) l’: τον, την, το (αρσενικό …

Y

Με την αντωνυμία αυτή αντικαθιστούμε: α) ένα άψυχο ουσιαστικό ή μια αφηρημένη έννοια που μέσα στην πρόταση έχουν θέση έμμεσου αντικειμένου/complément d’objet indirect και συνοδεύονται από την πρόθεση à: Georges pense tout le temps à son travail. ► Georges y pense tout le temps. Elle pense souvent à son avenir. ► Elle y pense souvent. Il …

En

Ανήκει και αυτό στις προσωπικές αντωνυμίες που αντικαθιστούν το αντικείμενο/complément  του ρήματος, δηλ. ένα ουσιαστικό (πρόσωπο, ζώο, πράγμα) που συνοδεύεται από κάποιο από τα παρακάτω: α) την πρόθεση de: Il parle souvent  de son travail. ► ll en parle souvent. Vous vous souvenez de votre voyage. ► Vous vous en souvenez. β) τα αόριστα άρθρα un, une, …

lui, leur: Compléments d’objet indirect/έμμεσα αντικείμενα του ρήματος

Η εμφάνισή τους κάτι μας θυμίζει. Το lui το ξέρουμε σαν ενισχυτικό του υποκειμένου ενώ το leur σαν κτητικό επίθετο. Κι όμως, εδώ ο ρόλος τους είναι διαφορετικός. Πρόκειται για δύο αντωνυμίες και μάλιστα προσωπικές.   Θα τις χρησιμοποιήσουμε για  ν’αντικαταστήσουμε μόνο πρόσωπα, τα οποία έχουν θέση έμμεσου αντικείμενου/complément d’objet indirect μέσα στην πρόταση και συνοδεύονται πάντα από την πρόθεση à …

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο (Οριστική) – La place des pronoms compléments (Indicatif)

Η θέση των άμεσων/COD και έμμεσων αντωνυμιών/COI: (me, te, nous, vous, le, la, l’, les, lui, leur, en, y) μέσα στην πρόταση είναι πάντα: α) πριν από το ρήμα, όταν πρόκειται για κάποιον από τους απλούς χρόνους της Οριστικής/Indicatif. Για παράδειγμα: Présent  Vous avez les livres dans le sac. Vous les avez dans le sac. Ils vont à Paris. Ils y vont. Nous …

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar