Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

En

Ανήκει και αυτό στις προσωπικές αντωνυμίες. Μπορεί ν’αντικαθιστά διαφορετικά “πράγματα”, ανάλογα με την περίσταση. Ας δούμε το καθένα ξεχωριστά:

1. Ένα ουσιαστικό αντικείμενο/complément στο ρήμα

Το ουσιαστικό πρέπει να συνοδεύεται από: τα αόριστα άρθρα ή τα αόριστα επίθετα τα οποία θα επαναλάβουμε στο τέλος της πρότασης.

Για παράδειγμα:

 • Nous avons des enfants. / Nous en avons.
 • Marie a un chat. / Marie en a un.
 • Paul achète une revue. / Paul en achète une.
 • Il achète quelques livres. / Il en achète quelques – uns.
 • Elle veux certaines informations. Elle en veux certaines.

Θυμήσου στον παρακάτω σύνδέσμο:

 – Αόριστα άρθρα: un, une, des

2. Την ποσότητα

Η ποσότητα αυτή, μπορεί να εκφράζεται με πολλούς τρόπους, όπως με: τα μεριστικά άρθρα, τους αριθμούς, τις ποσοτικές εκφράσεις ή ποσοτικά επιρρήματα τα οποία θα επαναλάβουμε στο τέλος της πρότασης.

Για παράδειγμα:

 • Est-ce que tu veux du café? / Est-ce que tu en veux?
 • Je mange de la soupe. / J’en mange.
 • Nous avons trois enfants. ► Nous en avons trois.
 • Ils ont deux voitures dans leur garage. ► Ils en ont deux dans leur garage.
 • Il boit une tasse de thé chaque matin. / Il en boit une tasse chaque matin.
 • Nous avons beaucoup de stylos. / Nous en avons beaucoup.
 • La mère achète un kilo de tomates. / La mère en achète un kilo.

Θυμήσου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ποσότητα στα γαλλικά

3. Τον τόπο

Αντικάθιστά τον τόπο από τον οποίο επιστρέφουμε, έρχόμαστε, βγαίνουμε. Το ρήμα, σ’αυτή την περίπτωση, συνοδεύεται από την πρόθεση de :

Για παράδειγμα:

 • Il vient de Paris. / Il en vient. Έρχεται από εκεί.
 • Les enfants rentrent de l’école. / Ils en rentrent. Επιστρέφουν από εκεί.
 • Marc revient du Portugal demain. / Il en revient demain. Επιστρέφει από εκεί, αύριο.

4. Ένα ουσιαστικό που είναι αντικείμενο σ’ένα ρήμα που συνοδεύεται από την πρόθεση de.

Για παράδειγμα:

 • Il parle de son travail. / ll en parle. (parler de quelque chose)
 • Vous vous souvenez de votre voyage. / Vous vous en souvenez. (se souvenir de quelque chose)

Attention!

1. Όταν μετά το ρήμα έχουμε την πρόθεση de και στη συνέχεια πρόσωπο τότε θα κρατήσουμε την πρόθεση και θ’αντικαταστήσουμε το πρόσωπο με κάποια από τις εμφατικές αντωνυμίες.

Για παράδειγμα:

 • Elle parle de ses enfants. / Elle parle d’eux.
 • Jean parle souvent de son père. / Jean parle souvent de lui.
 • Il se souvient de sa mère. / Il se souvient d’elle.

2. Προσοχή επίσης και στην άρνηση, όπου τα μεριστικά και τα αόριστα άρθρα μετατρέπονται σε de. Η αντικατάσταση θα γίνει πάλι με το en.

Για παράδειγμα:

 • Je bois du café. J’en bois. / Je ne bois pas de café. / Je n’en bois pas.
 • Elle achète un journal. / Elle en achète. Elle n’achète pas de journal. / Elle n’en achète pas.

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: