Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

lui, leur: Compléments d’objet indirect/έμμεσα αντικείμενα του ρήματος

Η εμφάνισή τους κάτι μας θυμίζει. Το lui το ξέρουμε σαν ενισχυτικό του υποκειμένου ενώ το leur σαν κτητικό επίθετο. Κι όμως, εδώ ο ρόλος τους είναι διαφορετικός. Πρόκειται για δύο αντωνυμίες και μάλιστα προσωπικές.  

Θα τις χρησιμοποιήσουμε για  ν’αντικαταστήσουμε μόνο πρόσωπα, τα οποία έχουν θέση έμμεσου αντικείμενου/complément d’objet indirect μέσα στην πρόταση και συνοδεύονται πάντα από την πρόθεση à ή την “σύνθετη” μορφή της (au, à la, à l’, aux):

lui: του, της

Για  ένα πρόσωπο γένους αρσενικού ή θηλυκού.

leur: τους

Για  πολλά πρόσωπα γένους  αρσενικού ή θηλυκού.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

 • Je parle à Marie. ► Je lui parle.
 • Vous parlez à Georges. ► Vous lui parlez.
 • Ils téléphonent aux parents ► Ils leur téléphonent.
 • Tu téléphones aux garçons ►Tu leur téléphones.
 • Vous écrivez une lettre aux grands-parents ► Vous leur écrivez une lettre.
 • Marc écrit à Sylvie. Marc lui écrit.
 • Nous offrons des cadeaux à notre fille. ► Nous lui offrons des cadeaux.

Θα συναντήσουμε ωστόσο και κάποιες εξαιρέσεις:

α) Όταν μετά από τα ρήματα:

 • être à ανήκω,
 • penser à/songer à/réfléchir à σκέφτομαι, 
 • tenir à είμαι δεμένος (συναισθηματικά), αγαπώ

ακολουθεί πρόσωπο, το αντικαθιστούμε με την πρόθεση à και κάποια από τις εμφατικές αντωνυμίες (pronoms personnels toniques):

 • Le stylo est à Paul. ► Le stylo est à lui.
 • Je tiens beaucoup à ma mère. ► Je tiens beaucoup à elle.
 • Nous pensons souvent à nos amis en France. ► Nous pensons souvent à eux.

b) Ο παραπάνω κανόνας ισχύει και για όλα τα αυτοπαθή ρήματα/verbes pronominaux που συνοδεύονται από την πρόθεση à, όπως για παράδειγμα:

s’itéresser à ενδιαφέρομαι για, s’adresser à απευθύνομαι σε … κ.τ.λ.

 • Tu t’intéresses à tes amies. ► Tu t’intéresses à elles.
 • Le prof s’adresse à ses élèves. ► Le prof s’adresse à eux.
 • Je m’adresse à l’employé de la banque. ► Je m’adresse à lui.

γ) Τέλος, όταν πριν από το πρόσωπο -έμμεσο αντικείμενο- υπάρχει άλλη πρόθεση, εκτός από την à, όπως π.χ. de, pour, avec, contre , τότε θα το αντικαταστήσουμε με την πρόθεση και κάποια από τις ενισχυτικές αντωνυμίες:

 • Je travaille pour mes enfants. ► Je travaille pour eux.
 • Nous partons sans Marie et Sylvie. ► Nous partons sans elles.
 • Tu parles toujours de tes parents. Tu parles toujours d’eux.

Attention!

Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το leur προσωπική αντωνυμία με τα κτητικά επίθετα  leur/leurs:

 • Elles parlent à leurs enfants. Μιλούν στα παιδιά τους. ► Ils leur parlent. Τους μιλούν.
 • Ils téléphonent à leur fils. Τηλεφωνούν στο γιο τους. ► Ils lui téléphonent. Του τηλεφωνούν.

 

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

– Πως θ’αντικαταστήσουμε τα “άψυχα” που συνοδεύονται από την πρόθεση à;

 

 

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar