Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

me, te, nous, vous: άμεσα, έμμεσα αντικείμενα (C.O.D/C.O.I)

Il me regarde. Αυτός με κοιτάζει.

Il me parle. Αυτός μου μιλάει.

Vous nous écrivez une lettre. Εσείς μας γράφετε ένα γράμμα.

Nous vous rencontrons, les week-ends. Εμείς σας συναντάμε τα Σαββατοκύριακα.

Στις παραπάνω προτάσεις οι λέξεις με τα έντονα γράμματα μας θυμίζουν ίσως τις αυτοπαθείς αντωνυμίες-υποκείμενα αλλά δεν είναι. Είναι κι αυτές ένα είδος προσωπικών αντωνυμιών με τη διαφορά ότι μέσα στην πρόταση έχουν θέση αντικείμενου (άμεσου ή έμμεσου) και αναφέρονται μόνο σε πρόσωπα.

Ας τις δούμε όλες μαζί:

Singulier:
1ο πρόσωπο: me / m’ με, μου
2ο πρόσωπο: te / t’ σε, σου
Pluriel:
1ο πρόσωπο: nous μας
2ο πρόσωπο: vous σας

Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες αντικειμένων ανήκουν;

Αν είναι αντικείμενα σε ρήμα που παίρνει την πρόθεση à, θα είναι έμμεσα. Αν όχι, θα είναι άμεσα.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα όπου οι αντωνυμίες αυτές είναι άμεσα αντικείμενα C.O.D:

  • Il me regarde. Αυτός με κοιτάζει. (Il regarde moi)
  • Je t’invite. Εγώ σε προσκαλώ. (J’invite toi)
  • Maman nous appelle. Η μαμά μας φωνάζει. (Maman appelle nous)
  • Nous vous rencontrons, les week-ends. Εμείς σας συναντάμε τα Σαββατοκύριακα. (Nous rencontrons vous)

Στις παραπάνω προτάσεις τα ρήματα: regarder, inviter, appeler, rencontrer δεν παίρνουν πρόθεση.

Και μερικά παραδείγματα όπου είναι έμμεσα C.O.I:

  • Il me parle. Αυτός μου μιλάει. (Il parle à moi)
  • Je te téléphone. Εγώ σου τηλεφωνώ. (Je téléphone à toi)
  • Maman nous apporte des cadeaux. Η μαμά μας φέρνει δώρα. (Maman apporte des cadeaux à nous)
  • Nous vous écrivons une lettre. Εμείς σας γράφουμε ένα γράμμα. (Nous écrivons une lettre à vous)

Στις παραπάνω προτάσεις τα ρήματα παίρνουν πρόθεση: parler à, téléphoner à, apporter à, écrire à.

Attention!

α) Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες me, te, nous, vous (με τις οποίες κλίνονται τα verbes pronominaux και  οι οποίες συμφωνούν πάντα με το υποκείμενο του ρήματος) με τις προσωπικές αντωνυμίες-αντικείμενα:

Les pronoms réfléchis (verbes pronominaux)

Les pronoms personnels COD / COI

Je me lave. Εγώ πλένομαι.  (v. se laver) Je te téléphone. Εγώ σου τηλεφωνώ. (COI)
Vous vous appelez Jacques Dupont. Εσείς ονομάζεστε Jacques Dupont. (v. s’appeler) Vous nous donnez des chocolats. Εσείς μας δίνετε σοκολάτες. (COI)
Nous nous couchons tard le soir. Εμείς κοιμόμαστε αργά το βράδυ. (v. se coucher) Nous vous rencontrerons demain. Εμείς θα σας συναντήσουμε αύριο. (COD)

β) Στις αυτοπαθείς αντωνυμίες το  τρίτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού είναι το se/s’:

  • Elle s’appelle Marie. Ονομάζεται Μαρία.
  • Ils se couchent à 10h du soir. Κοιμούνται στις 10 το βράδυ.

 ενώ στις αντωνυμίες αντικείμενα είναι διαφορετικό για τον ενικό και τον πληθυντικό:

– le, la, l’, le

– lui, leur 

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: