Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

me, te, nous, vous: άμεσα, έμμεσα αντικείμενα (C.O.D/C.O.I)

Μας θυμίζουν τις αυτοπαθείς αντωνυμίες-υποκείμενα αλλά δεν είναι. Ανήκουν κι αυτές στην κατηγορία των προσωπικών αντωνυμιών με τη διαφορά ότι μέσα στην πρόταση έχουν θέση αντικείμενου:

Singulier:

1ο πρόσωπο: me/m’ με, μου

2ο πρόσωπο:  te/t’ σε, σου

Pluriel:

1ο πρόσωπο: nous μας

2ο πρόσωπο: vous σας

Θα τις συναντήσουμε και σαν άμεσα αλλά και σαν έμμεσα αντικείμενα και μ’αυτές μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε μόνο πρόσωπα.

Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκουν; Δεν είναι και τόσο δύσκολο:

Αν είναι αντικείμενα σε ρήμα που παίρνει την πρόθεση à, θα είναι έμμεσα. Αν όχι, θα είναι άμεσα.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα όπου οι αντωνυμίες αυτές είναι άμεσα αντικείμενα:

 • Il regarde moi ►Il me regarde. Με κοιτάζει.
 • J’invite toi ► Je t’invite. Σε προσκαλώ.
 • Maman appelle nous ► Maman nous appelle. Η μαμά μας φωνάζει.
 • Nous rencontrons vous, demain ► Nous vous rencontrons, demain. Θα σας συναντήσουμε αύριο.

Στις παραπάνω προτάσεις τα ρήματα: regarder, iviter, appeler, rencontrer δεν παίρνουν πρόθεση.

Αντίθετα:

 • Il parle à moi ► Il me parle. Μου μιλάει.
 • Je téléphone à toi ► Je te téléphone. Σου τηλεφωνώ.
 • Maman apporte des cadeaux à nous ► Maman nous apporte des cadeaux. Η μαμά μας φέρνει δώρα.
 • Nous écrivons une lettre à vous ► Nous vous écrivons une lettre. Σας γράφουμε ένα γράμμα.

Στις παραπάνω προτάσειςτα ρήματα: parler, téléphoner, apporter, écrire παίρνουν την πρόθεση à κι έτσι τα: me, te, nous, vous, είναι έμμεσα αντικείμενα.

Σ’αυτή την κατηγορία των αντωνυμιών, για το τρίτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού έχουμε τα:

α) le, la, l’, lesγια τα άμεσα αντικείμενα:

 • Je regarde Marie. ► Je la regarde. Εγώ την κοιτάζω.
 • Tu aimes la fille. ► Tu l’aimes. Εσύ την αγαπάς.
 • Vous écoutez les btuits. ► Vous les écoutez. Εσείς τους ακούτε. (un bruit θόρυβος)

και τα:    

β) lui, leur, για τα έμμεσα αντικείμενα:

 • Tu écris une lettre à Jean. ► Tu lui écris une lettre. Εσύ του γράφεις ένα γράμμα.
 • Ils parlent aux enfants. ► Ils leur parlent. Αυτοί τους μιλούν.

Οι αντωνυμίες αυτές μπαινουν πάντα πριν το ρήμα.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Attention!

α) Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες-υποκείμενα me, te, nous, vous  (μ’αυτές κλίνονται όλα τα verbes pronominaux και συμφωνούν πάντα με το υποκείμενο του ρήματος) με τις προσωπικές αντωνυμίες-αντικείμενα:

 • Je me lave. Εγώ πλένομαι. (Το me είναι αυτοπαθής αντωνυμία, v. se laver)
 • Je te téléphone. Εγώ σου τηλεφωνώ. (Το te είναι προσωπική αντωνυμία, αντικείμενο του ρήματος téléphoner)
 • Vous vous appelez Jacques Dupont. Εσείς ονομάζεστε Jacques Dupont. (Το vous είναι αυτοπαθής αντωνυμία, v. s’appeler)
 • Vous nous donnez des chocolats. Εσείς μας δίνετε σοκολάτες. (Το nous είναι προσωπική αντωνυμία, αντικείμενο του ρήματος donner)
 • Nous nous couchons tard le soir. Εμείς κοιμόμαστε αργά το βράδυ. (Το nous είναι αυτοπαθής αντωνυμία, v. se coucher)
 • Nous vous rencotrerons demain. Εμείς θα σας συναντήσουμε αύριο. (Το vous είναι προσωπική αντωνυμία, αντικείμενο του ρήματος rencontrer)

β) Στις αυτοπαθείς αντωνυμίες το τρίτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού είναι το se/s’:

 • Elle s’appelle Marie. Ονομάζεται Μαρία.
 • Ils se couchent à 10h du soir. Κοιμούνται στις 10 το βράδυ.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar