Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

Y

Με την αντωνυμία αυτή αντικαθιστούμε:

α) ένα άψυχο ουσιαστικό ή μια αφηρημένη έννοια που μέσα στην πρόταση έχουν θέση έμμεσου αντικειμένου/complément d’objet indirect και συνοδεύονται από την πρόθεση à:

  • Georges pense tout le temps à son travail. ► Georges y pense tout le temps.
  • Elle pense souvent à son avenir. ► Elle y pense souvent.
  • Il faut songer sérieusement à la solution au problème du chômage. ►Il faut y songer sérieusement
  • Marc pensait au bonheur de ses enfants. ► Marc y pensait.

β) μια ολόκληρη πρόταση που εισάγεται με την πρόθεση à και έχει θέση έμμεσου αντικειμένου:

  • Je ne crois pas à ce que tu me dis. ► Je n’y crois pas.
  • Est-ce tu penses à partir en vacances cet été? ► Est-ce que tu y penses?

Attention!

Το y δεν μπορεί ν’αντικαταστήσει πρόσωπα:

  • Je pense à Jacques. ► Je pense à lui.
  • Les parents pensent à leurs enfants. ► Les parents pensent à eux.

 

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

– Εκτός από αντωνυμία, το y μπορεί να είναι και επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τόπο

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: