Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες υποκείμενα – Les pronoms personnels sujets

On: μία γαλλική ιδιομορφία

En France, on aime le bon vin!

On va au cinéma, ce soir?

Μια αντωνυμία που οι Γάλλοι χρησιμοποιούν πολύ στον προφορικό λόγο και η οποία σε μας τους Έλληνες  φέρνει συχνά σύγχυση. Αν καταλάβουμε όμως τη χρήση της μπορεί να την βρούμε πολύ βολική.

Και να ξεκινήσουμε με την “σημασία” της.

1. On = Nous

Στην καθημερινή γλώσσα  είναι αντίστοιχη τουεμείς.

Για παράδειγμα:

On regarde la télé.=   Nous regardons la télé.Βλέπουμε τηλεόραση.
On mange un croissant.=   Nous mangeons un croissant.Τρώμε ένα κρουασάν.
On va au cinéma, ce soir?=   Nous allons au cinéma, ce soir?Πάμε σινεμά απόψε;
On prend une douche.=   Nous prenons une douche .Κάνουμε ένα ντους.

2. On = κανείς/κάποιος

Όταν δεν γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να αναφέρουμε το πρόσωπο ή όταν εκφράζουμε το “εμείς” μέσα από μια γενική και αόριστη άποψη.

Για παράδειγμα:

Quand on est malade, on reste au lit. Όταν κανείς είναι άρρωστος, μένει στο κρεβάτι.
On frappe à la porte. Κάποιος χτυπά την πόρτα.
Si on a du temps libre, on voyage.Όταν κανείς έχει ελεύθερο χρόνο, ταξιδεύει.
On est égaux devant la loi.Είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο.

3. On = Tout le mondeles gens 

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει: αυτοίόλοι ή οι άνθρωποι (γενικά)

Για παράδειγμα:

En hiver, les gens font du ski. Το χειμώνα, οι άνθρωποι κάνουν σκι  En hiver, on fait du skiΤο χειμώνα, κάνουν σκι
En France, tout le monde aime le bon vin! Στη Γαλλία αρέσει σε όλους το καλό κρασί.=    En France, on aime le bon vin! Στη Γαλλία τους αρέσει το καλό κρασί.

Άλλα χρήσιμα:

1. Aν και έχει την έννοια του εμείς ή του αυτοί, το ρήμα που συνοδεύει παίρνει την κατάληξη του τρίτου ενικού προσώπου: on parle / on est /on a / on fait

2. Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση, που μετά από το “on” ακολουθούν μετοχές ή επίθετα;

a. Εάν το “on” δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο τότε η μετοχή ή το επίθετο μένουν αμετάβλητα.

Για παράδειγμα:

  •  Quand il fait beau, on est content. Όταν έχει καλό καιρό είμαστε χαρούμενοι. (γενικά)
  • En Europe, on n’est pas arrivé à trouver une solution au problème du chômage. Στην Ευρώπη, δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.

b. Αν αντικαθιστά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε το επίθετο ή η μετοχή συμφωνούν σε γένος και αριθμό με το πρόσωπο αυτό.

Για παράδειγμα:

  • Marie: “Sylvie et moi, nous sommes allées aux magasins, hier. /  On est allées aux magasins, hier.
  • Moi et ma sœur, on est malades aujourd’hui.

Δείτε ακόμη:

On ή l’on?

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: