Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες υποκείμενα – Les pronoms personnels sujets

Άλλες χρήσεις των ενισχυτικών αντωνυμιών

Συχνά χρησιμοποιούνται:

1.  Με προθέσεις ή συνδέσμους όπως:

chez , avec μαζί, sans χωρίς, pour για, comme σαν/όπως, près de κοντά, à côté de δίπλα, à gauche de αριστερά, à droite de δεξιά, loin de μακριά, à cause de εξ’αιτίας, grace à χάρη σε …

Για παράδειγμα:

 • L’argent est très important pour eux. Τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά γι αυτούς.
 • Je pars sans lui. Φεύγω χωρίς αυτόν.
 • Viens-tu chez moi? Έρχεσαι σπίτι μου;
 • À gauche de toi,  il y a une chaise. Αριστερά σου υπάρχει μια καρέκλα.
 • Ils habitent loin de nous. Μένουν μακριά μας.
 • J’ai trouvé ce travail grace à toi. Χάρη σ’εσένα βρήκα αυτή τη δουλειά.
 • J’ai perdu mon travail à cause de toi. Έχασα τη δουλειά μου εξ’αιτίας σου.

2.  Για να σχηματίσουμε την προσταχτική των: verbes pronominaux

Για παράδειγμα:

 • Assieds-toi! Κάθησε!
 • Habillez-vous vite. Ντυθείτε γρήγορα.
 • Préparons-nous! Ας ετοιμαστούμε!

3. Μετά από τις εκφράσεις: c’est … / ce sont … είναι

Για παράδειγμα:

 • C’est lui.
 • Ce sont eux. 
 • Ce sont elles.
 • C’est vous, Madame Lacroix?

4.  Μετά από τα: C’est à / Ce sont à για να δηλώσουμε την ιδιοκτησία.

Για παράδειγμα:

 • C’est à vous cette voiture? Είναι δικό σας αυτό το αυτοκίνητο;
 • Ces cahiers, ce sont à nous. Αυτά τα τετράδια, είναι δικά μας.

5. στην σύγκριση:

Για παράδειγμα:

 • Tu gagnes plus que moi. Κερδίζεις περισσότερα από εμένα.
 • Nous avons moins d’amis que vous. Έχουμε λιγότερους φίλους από εσάς.

6. Στις εμφατικές φόρμες: C’est … qui / Ce sont … qui, C’est … que / Ce sont … que 

Προσοχή στην συμφωνία του ρήματος με το υποκείμενό του.

Για παράδειγμα:

 • C’est moi qui travaille dans cette usine. Είμαι εγώ που εργάζομαι σ’αυτό το εργοστάσιο.
 • C’est nous qui avons les documents. Είμαστε εμείς που έχουμε τα έγγραφα.
 • C’est elle qui a un poisson rouge. Είναι αυτή που έχει ένα χρυσόψαρο.
 • Ce sont eux que tu cherches. Είναι αυτοί που ψάχνεις.

7. σε μια γρήγορη απάντηση:

Για παράδειγμα:

 • Qui veux parler? Moi! Ποιος θέλει να μιλήσει; Εγώ!
 • Qui n’a pas apporté son livre? Lui! Ποιος δεν έφερε το βιβλίο του; Αυτός!

8. Μετά από ρήματα ή ρηματικές εκφράσεις που παίρνουν την πρόθεση “à” ή “de”:

Για παράδειγμα:

 • J’ai peur de lui. Τον φοβάμαι.
 • Il est amoureux d’elle. Είναι ερωτευμένος μαζί της.
 • Je m’adresse à vous. Απευθήνομαι σ’εσάς.
 • Ils s’intéressent à nous. Ενδιαφέρονται για μας.
 • Elle tient à eux. Τους αγαπά.
 • Tu fais attention à moi. Με προσέχεις.
 • Nous pensons à elles. Τις σκεφτόμαστε.
 • Il s’oppose à lui. Του εναντιώνεται.
 • Tu te souviens de moi? Με θυμάσαι;
 • Il se moque de nous. Μας κοροïδεύει.
 • Elle est fière de vous. Είναι περήφανη για σας.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: