Επιστροφή σε Οι Αντωνυμίες στα γαλλικά – Les pronoms

Οι αναφορικές αντωνυμίες – Les pronoms relatifs

Ο οποίος, η οποία, του οποίου, τον οποίο … κτλ.

Τις χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε προτάσεις μετάξύ τους χωρίς να επαναλάβουμε κάποια λέξη που έχουμε ήδη αναφέρει. Η πρόταση που ξεκινά με την αναφορική αντωνυμία λέγεται δευτερεύουσα αναφορική proposition relative.

Με τις αναφορικές αντωνυμίες μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία.

Ας τις δούμε, στα γρήγορα, και στα γαλλικά:

Blanche-Neige qui était la fille d’un roi et dont la mère est morte, en la mettant au monde, vivait dans un grand palais.

La  nouvelle femme que son père a épousée, était belle mais méchante et orgueilleuse. Elle avait un miroir magique avec lequel elle parlait chaque jour:

“Miroir, miroir! Dis-moi,

Qui est la femme la plus jolie dans le royaume je vis?”

Η Χιονάτη η οποία ήταν κόρη ενός βασιλιά και της οποίας η μητέρα πέθανε, φέρνοντας την στον κόσμο, ζούσε σ’ένα μεγάλο παλάτι.

Η καινούρια γυναίκα την οποία  παντρεύτηκε ο πατέρας της, ήταν όμορφη αλλά κακιά και εγωïστρια. Είχε ένα μαγικό καθρέφτη με τον οποίο μιλούσε κάθε μέρα:

“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου! Πες μου, που σε κοιτώ

Ποια είναι η ομορφότερη στο βασίλειο όπου ζω;”

Στα γαλλικά θα τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: τις απλές/simples και τις σύνθετες/composés.

Ας δούμε λοιπόν τώρα την κάθε κατηγορία ξεχωριστά και πιο αναλυτικά, κλικίζοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

a) Les pronoms relatifs simples:

b) Les pronoms relatifs composés:

  • lequel
  • duquel
  • auquel

Qui: pronom relatif

Η χρήση του είναι απλή και μοιάζει με τα ελληνικά. Με την αναφορική αντωνυμία Qui μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους. 1. Το υποκείμενο του ρήματος Μέσα στην δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι πάντα το υποκείμενο του ρήματος: ο οποίος, η οποία, το οποίο / οι οποίοι, οι οποίες, τα οποία.  Στα ελληνικά  δηλ. είναι η ονομαστική …

Que: pronom relatif

Με την αναφορική αντωνυμία Que μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους. Η χρήση του είναι απλή και μοιάζει με τα ελληνικά. 1. Το αντικείμενο του ρήματος Μέσα στην δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι πάντα το αντικείμενο του ρήματος: τον οποίο, την οποία, το οποίο / τους οποίους, τις οποίες, τα οποία.  Στα ελληνικά  δηλ. είναι …

Où: pronom relatif

Αντίθετα από το Qui και το Que, η αναφορική αντωνυμία Où μπορεί ν’αντικαταστήσει μόνο πράγματα και πιο συγκεκριμένα ουσιαστικά που δηλώνουν τον τόπο ή τον χρόνο: όπου, που. 1. Le lieu – Ο τόπος Για παράδειγμα: “Miroir, miroir, qui est la femme la plus jolie dans le royaume où je vis?” “Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη στο βασίλειο όπου ζω;” Le …

Dont: pronom relatif

Είναι ίσως η πιο δύσκολη από τις απλές αναφορικές αντωνυμίες. Το dont, όπως το qui και τo que, μπορεί ν’αντικαταστήσει ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους. Με μια προϋπόθεση όμως: Η λέξη που αντικαθιστά είναι το αντικείμενο ενός ρήματος ή μιας έκφρασης που συνοδεύεται πάντα από την πρόθεση de. Για παράδειγμα: Paul a acheté un livre dont il avait …

Αρέσει σε %d bloggers: