Επιστροφή σε Οι αναφορικές αντωνυμίες – Les pronoms relatifs

Dont: pronom relatif

Είναι ίσως η πιο δύσκολη από τις απλές αναφορικές αντωνυμίες. Το dont, όπως το qui και τo que, μπορεί ν’αντικαταστήσει ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους. Με μια προϋπόθεση όμως:

Η λέξη που αντικαθιστά είναι το αντικείμενο ενός ρήματος ή μιας έκφρασης που συνοδεύεται πάντα από την πρόθεση de.

Για παράδειγμα:

  • Paul a acheté un livre dont il avait besoin. Ο Παύλος αγόρασε ένα βιβλίο το οποίο είχε ανάγκη. (Paul avait besoin de ce livre. / Το dont αντικαθιστά το “ce livre” που με τη σειρά του είναι αντικείμενο του ρήματος avoir besoin de)
  • Voilà la jeune femme dont il est amoureux. Να η νεαρή γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος. (Il est amoureux de la jeune femme. / Το dont αντικαθιστά το “la jeune femme” που είναι αντικείμενο του ρήματος être amoureux de)
  • Je te présente mon père dont je suis très fier. Σου παρουσιάζω τον πατέρα μου  για τον οποίο είμαι πολύ περήφανος. ( Je suis fier de mon père. / Το dont αντικαθιστά το “mon père” που με τη σειρά του είναι αντικείμενο του ρήματος être fier de )

Επίσης:

α) αντικαθιστά μια γενική κτητική. Στην περίπτωση αυτή το μεταφράζουμε: του οποίου, της οποίας, του οποίου / των οποίων.

Για παράδειγμα:

  • Blanche-Neige dont la mère était morte vivait dans un grand palais avec son père et sa belle mère. Η Χιονάτη της οποίας η μητέρα είχε πεθάνει ζούσε σ’ένα μεγάλο παλάτι με τον πατέρα της και την μητριά της. (Το dont  εννοεί την γενική: la mère de Blanche-Neige.)
  • Nous avons des amis dont les enfants travaillent à l’etranger. Έχουμε φίλους των οποίων τα παιδιά εργάζονται στο εξωτερικό. (Το dont  εννοεί την γενική: les enfants de nos amis.)
  • C’est une fille dont les yeux sont bleus. Είναι ένα κορίτσι του οποίου τα μάτια είναι μπλε. (Το dont εννοεί τη γενική: les yeux de la fille)

Αντί για γενική κτητική μπορεί, κάποιες φορές, να έχουμε ένα κτητικό επίθετο: mon, ton, son …

Για παράδειγμα:

  • J’ai un ami. Son père est un acteur de cinéma. J’ai un ami dont le père est un acteur de cinéma.
  • Elle a une fille. Ses cheveux sont roux. Elle a une fille dont les cheveux sont roux (κόκκινα).

γ) εκφράζει το μερισμό, δηλ. ότι από μια ποσότητα ξεχωρίζουμε ένα μέρος. Στα ελληνικά, το μεταφράζουμε εκ των οποίων

Για παράδειγμα:

  • À bord de l’avion, il y avait 59 passagers dont 15 Français. Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 59 επιβάτες εκ των οποίων 15 Γάλλοι.
  • Elle a trois filles dont les deux sont blondes. Έχει τρεις κόρες εκ των οποίων οι δύο είναι ξανθές.

Δείτε περισσότερα ρήματα και εκφράσεις που ακολουθούνται από την πρόθεση de:

être:

fier, fière de περήφανος
content, contente de χαρούμενος
triste de λυπημένος
obligé de υποχρεωμένος
surpris de έκπληκτος
amoureux, amoureuse de ερωτευμένος
sûr, sûre de σίγουρος
certain, certaine de βέβαιος
capable de ικανός

faire:

la connaissnace de  κάνω τη γνωριμία
cadeau de κάνω δώρο

avoir:

envie de επιθυμώ
besoin de έχω ανάγκη

καθώς και τα:

parler de μιλώ για
se servir de χρησιμοποιώ
se souvenir de θυμάμαι
s’occuper de ασχολούμαι
se moquer de κοροïδεύω

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: