Επιστροφή σε Οι αναφορικές αντωνυμίες – Les pronoms relatifs

Où: pronom relatif

Αντίθετα από το Qui και το Que, η αναφορική αντωνυμία Où μπορεί ν’αντικαταστήσει μόνο πράγματα και πιο συγκεκριμένα ουσιαστικά που δηλώνουν τον τόπο ή τον χρόνο: όπου, που.

1. Le lieu – Ο τόπος

Για παράδειγμα:

 • “Miroir, miroir, qui est la femme la plus jolie dans le royaume où je vis?” “Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη στο βασίλειο όπου ζω;”
 • Le village où j’habite est très tranquille. Το χωριό όπου κατοικώ είναι πολύ ήσυχο.
 • C’est une boutique où j’aime faire mes courses. Είναι ένα μικρό μαγαζί όπου μου αρέσει να κάνω τα ψώνια μου.
 • La maison où je vis a deux étages. Το σπίτι όπου μένω έχει δύο ορόφους.
 • Elle habite à Paris où elle travaille comme ingénieur. Μένει στο Παρίσι όπου εργάζεται ως μηχανικός.

2. Le temps – Ο χρόνος

Attention: Όταν το εκφράζει το χρόνο τότε πριν από αυτό θα υπάρχει μια λέξη που δηλώνει τη χρονική στιγμή: un jour, l’année, l’époque, le mois, au moment … etc.

Για παράδειγμα:

 • Elle est venu me voir un jour où il neigeait. Ήρθε να με δει μια μέρα που χιόνιζε.
 • 2000 est l’année où ma fille est née. Το 2000 είναι η χρονιά που γεννήθηκε η κόρη μου.
 • L’automne est l’époque où les feuilles des arbres tombent. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα φύλλα των δέντρων πέφτουν.
 • Juillet est le mois où je prends mon congé de vacances. Ο Ιούλιος είναι ομήνας που παίρνω την άδειά μου. 
 • Mardi est le jour où je ne travaille pas. Η Τρίτη είναι η μέρα που δεν εργάζομαι.
 • Je suis arrivé au moment où tu partais. Ήρθα τη στιγμή που έφευγες.

3. Tο “” μπορεί ν’αντικαταστήσει και την αντωνυμία, το επίρρημα ή την πρόθεση που δηλώνει τον τόπο.

Για παράδειγμα:

 • Elle habite à Paris. Elle y est ingénieur. ► Elle habite à Paris elle est ingénieur.

Το αντικατέστησε την αντωνυμία y που εννοεί τον τόπο à Paris / (Elle est ingénieur à Paris)

 • Le village est très tranquille. J’habite dans ce village. Le village j’habite est très tranquille.

Το αντικατέστησε  το επίρρημα dans που δηλώνει τον τόπο (dans ce village)

 • Voilà mon bureau. Je vais au bureau chaque jour. Voilà le bureau je vais chaque jour.

Το αντικατέστησε την πρόθεση à/(au) που δηλώνει τον τόπο (au bureau)

4. Η θέση του μέσα στην πρόταση

Μετά την λέξη την οποία αντικαθιστά:

Για παράδειγμα:

 • Il habitait dans une maison aucun animal n’était admis. Ζούσε σ’ένα σπίτι όπου κανένα ζώο δεν επιτρεπόταν.
 • Grand-mère avait une malle elle mettait des papiers, des livres et d’objets divers. Η γιαγιά είχε ένα μπαούλο όπου έβαζε χαρτιά, βιβλία και διάφορα αντικείμενα.
 • J’ai trouvé un morceau de papier on avait écrit: “Au secours, je suis …”. Βρήκα ένα κομμάτι χαρτί όπου είχαν γράψει: “Βοήθεια, βρίσκομαι ….”

Άλλα χρήσιμα:

Πολλές φορές την αναφορική αντωνυμία οù  (όταν δείχνει τον τόπο) θα χρειαστεί να τη συνοδέψουμε με προθέσεις όπως οι: par, de

 • Voilà un village. Vous êtes  passês par ce village plusieurs fois. ► Voilà un village par où vous êtes passés plusieurs fois.
 • Connaissez-vous le Péloponnèse? Je viens du Péloponnèse. ► Connaissez-vous le Péloponnèse d’où je viens?

Αυτό συμβαίνει επειδή κάποια ρήματα συνοδεύονται πάντα από μια πρόθεση όπως για παράδειγμα:

 • passer par περνώ από … (κάπου)
 • venir de (du, de la, de l’, des) έρχομαι από … (κάπου)

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: