Επιστροφή σε Οι αναφορικές αντωνυμίες – Les pronoms relatifs

Que: pronom relatif

Με την αναφορική αντωνυμία Que μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους.

Η χρήση του είναι απλή και μοιάζει με τα ελληνικά.

1. Το αντικείμενο του ρήματος

Μέσα στην δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι πάντα το αντικείμενο του ρήματος: τον οποίο, την οποία, το οποίο / τους οποίους, τις οποίες, τα οποία.  Στα ελληνικά  δηλ. είναι η αιτιατική πτώση.

Για παράδειγμα:

 • La femme que tu vas épouser est belle. Η γυναίκα την οποία θα παντρευτείς είναι όμορφη.
 • Voilà les clés que tu cherches. Να τα κλειδιά τα οποία ψάχνεις.
 • Le jeune homme que tu regardes est Paul. Ο νεαρός τον οποίο κοιτάς είναι ο Παύλος.
 • Regarde le pantalon que j’ai acheté, hier. Κοίτα το παντελόνι το οποίο αγόρασα, χθες.
 • Le travail que nous faisons est très fatigant. Η εργασία την οποία κάνουμε είναι πολύ κουραστική.

2. Το “Que” μπορεί επίσης ν’αντικαταστήσει και την αντωνυμία που με τη σειρά της αντικαθιστά ένα ουσιαστικό.

Για παράδειγμα:

 • À Rhodes il y a un vieux château. Les touristes le visitent. ► À Rhodes il y a un vieux château que les touristes visitent.

Το que αντικατέστησε την αντωνυμία le που εννοεί τη λέξη vieux château. / (Les touristes visitent le vieux château)

 • Tu ne réponds pas à la question. Je te la pose. ► Tu ne réponds pas à la question que je te pose.

Το que αντικατέστησε την αντωνυμία la που εννοεί τη λέξη question. / (Je te pose la question)

3. Η θέση του μέσα στην πρόταση

Αμέσως μετά την λέξη την οποία αντικαθιστά. Μετά, ακολουθεί πάντα το υποκείμενο και το ρήμα.

Για παράδειγμα:

 • Dans le texte, il y a des mots que je ne comprends pas. Μέσα στο κείμενο, υπάρχουν λέξεις τις οποίες δεν καταλαβαίνω.
 • Il m’a présenté une collègue que je ne connaissais pas. Μου παρουσίασε μια συνάδελφο την οποία δεν γνώριζα.
 • J’ai trouvé le livre que je cherchais. Βρήκα το βιβλίο το οποίο έψαχνα.
 • Il a cassé le vase que maman aimait beaucoup. Έσπασε το βάζο το οποίο η μητέρα αγαπούσε πολύ.

Attention: Όταν μετά το que ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν ή h άφωνο, τότε θα πάρει απόστροφο: qu’

Για παράδειγμα:

 • Maman prépare un gâteau qu’on aime beaucoup.
 • Les amis qu’elle attend ne viendront pas aujourd’hui.
 • Le chapeau qu’il porte est noir.

Que και “συμφωνία μετοχής”:

Όταν στην αναφορική πρόταση έχουμε κάποιον από τους σύνθετους χρόνους (Passé composé, Plus que Parfait, Futur Antérieur …) ακόμα κι αν το βοηθητικό ρήμα είναι το avoir, η μετοχή του ρήματος θα συμφωνήσει σε γένος και αριθμό με τη λέξη που το que αντικαθιστά.

Για παράδειγμα:

 • Voilà les photos que j’ai prises hier. Να οι φωτογραφίες τις οποίες τράβηξα χθες.

(η λέξη photos είναι γένους θηλυκού, και βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό, έτσι η μετοχή pris θα πάρει ένα -e κι ένα -s.)

 • Voilà une cravate que j’ai achetée pour vous. Να μια γραβάτα την οποία αγόρασα για σας.

(η λέξη cravate είναι γένους θηλυκού, έτσι η μετοχή acheté θα πάρει ένα -e).

 • Les garçons que vous avez rencontrés sont mes camarades de classe. Τα αγόρια τα οποία συναντήσατε είναι συμμαθητές μου.

(η λέξη garçons είναι στον πληθυντικό, έτσι η μετοχή rencontré θα πάρει ένα -s.)

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: