Επιστροφή σε Οι αναφορικές αντωνυμίες – Les pronoms relatifs

Qui: pronom relatif

Η χρήση του είναι απλή και μοιάζει με τα ελληνικά.

Με την αναφορική αντωνυμία Qui μπορούμε ν’αντικαταστήσουμε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού ή θηλυκού γένους.

Μέσα στην δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι πάντα το υποκείμενο του ρήματος: ο οποίος, η οποία, το οποίο / οι οποίοι, οι οποίες, τα οποία.  Στα ελληνικά  δηλ. είναι η ονομαστική πτώση.

Για παράδειγμα:

 • Blanche-Neige qui était la fille d’un roi vivait dans un grand palais. Η Χιονάτη η οποία ήταν κόρη ενός βασιλιά ζούσε σ’ένα μεγάλο παλάτι.
 • Le stylo qui est sur la table est à moi. Το στυλό το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι ανήκει σ’εμένα.
 • L’homme qui porte un moustache s’appelle monsieur Lesage. Ο άντρας ο οποίος έχει μουστάκι ονομάζεται κύριος Lesage.
 • J’ai deux filles qui habitent en Suisse. Έχω δύο κόρες οι οποίες μένουν στην Ελβετία.
 • Vous avez deux chiens qui aboient fort. Έχετε δυο σκυλιά τα οποία γαυγίζουν δυνατά.

Εκτός από ουσιαστικά το qui μπορεί ν’αντικαταστήσει και την αντωνυμία η οποία έχει μπει στη θέση του ουσιαστικού.

Για παράδειγμα:

 • Voilà une femme. Elle est belle. ► Voilà une femme qui est belle.

Το qui αντικατέστησε την αντωνυμία elle που εννοεί τη λέξη femme / (La femme est belle).

 • Elle m’a présenté Jacques. Il est professeur de chimie. Elle m’a présenté Jacques qui est professeur de chimie.

Το qui αντικατέστησε την αντωνυμία il που εννοεί τη λέξη professeur de chimie / (Jacques est professeur de chimie).

Τέλος, η θέση του μέσα στην πρόταση είναι αμέσως μετά την λέξη την οποία αντικαθιστά:

Για παράδειγμα:

 • Il a acheté une maison qui est construite en 1950. Αγόρασε ένα σπίτι το οποίο κατασκευάστηκε το 1950.
 • Nous avons un gros chat qui chasse les souris. Έχουμε μια μεγάλη γάτα η οποία κυνηγά τα ποντίκια.
 • C’est un homme bizarre qui vit seul dans une petite maison dans la forêt. Είναι ένας παράξενος άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος σ’ένα μικρό σπίτι στο δάσος.

Attention!

Η αναφορική αντωνυμία qui δεν παίρνει ποτέ απόστροφο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή h:

Για παράδειγμα:

 • La maison qui est en face de l’école a un grand jardin.
 • Chaque jour je rends visite à mon père qui habite près de chez moi.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar