Επιστροφή σε Τα άρθρα στα γαλλικά – Les articles en français

Τα άρθρα στην άρνηση – Les articles à la négation

Αόριστα και μεριστικά άρθρα (indéfinis et partitifs), όταν το ρήμα είναι στην άρνηση, αλλάζουν και γίνονται: de/d’ (όταν η λέξη αρχίζει από φωνήεν ή h).

Articles indéfinis:

un, une, des ► ne … pas de/d’

Για παράδειγμα:

 • J’ai un stylo. Je n’ai pas de stylo.  Έχω ένα στυλό. Δεν έχω στυλό.
 • J’ai une gomme. Je n’ai pas de gomme. Έχω μια γόμα. Δεν έχω γόμα.
 • J’ai des livres. Je n’ai pas de livres. Έχω βιβλία. Δεν έχω  βιβλία.
 • J’ai des animaux. Je n’ai pas d’animaux. Έχω ζώα. Δεν έχω ζώα.

Articles partitifs:

du, de la, de l’, des ► ne … pas de/d’

Για παράδειγμα:

 • Je mange du beurre. Je ne mange pas de beurre. Τρώω βούτυρο. Δεν τρώω βούτυρο.
 • Je mange de la soupe. Je ne mange pas de soupe. Τρώω σούπα. Δεν τρώω σούπα .
 • Tu achètes de l’huile. Tu n’achètes pas d’huile. Αγοράζεις λάδι. Δεν αγοράζεις λάδι.
 • Tu achètes des fruits. Tu n’achètes pas de fruits. Αγοράζεις φρούτα. Δεν αγοράζεις  φρούτα

Προσέξτε όμως:

Τα: un, une, desδεν αλλάζουν, όταν το αρνητικό ρήμα είναι το être.

Για παράδειγμα:

 • Tu es une fille. Tu n’es pas une fille.
 • Vous êtes un professeur. Vous n’êtes pas un professeur.

Αντίθετα:

Τα οριστικά άρθρα: le, la, l’, les, δεν αλλάζουν, όταν το ρήμα είναι αρνητικό.

Για παράδειγμα:

 • Les professeurs corrigent  les exercices des enfants. Les professeurs ne corrigent pas les exercices des enfants.
 • Vous faites le travail maintenant. Vous ne faites pas le travail maintenant. 

Attention!

de ή des ?

Εκτός, από την άρνηση, υπάρχουν και μερικές ακόμη περιπτώσεις όπου αντί για το άρθρο θα βάλουμε την πρόθεση de/d’. Ας δούμε σε ποιες είναι αυτές:

Όταν πριν από το ουσιαστικό υπάρχει:

 α) κοσμητικό επίθετο:

 • Voilà des jardins! Να κήποι!  αλλά: Voilà de beaux jardins! Να όμορφοι κήποι!
 • Nous avons des livres.Έχουμε βιβλία. αλλά: Nous avons de nouveaux livres. Έχουμε καινούρια βιβλία.

β) κτητικό επίθετο ( mon, ton, ses …):

 • Voilà les cahiers de mes frères. Να τα τετράδια των αδελφών μου.
 • Elle a corrigé les tests de ses élèves. Διόρθωσε τα διαγωνίσματα των μαθητών της.
 • Voilà la voiture de mon père. Να το αυτοκίνητο του πατέρα μου.

γ) δεικτικό επίθετο (ce, cette, …):

 • Voilà les livres de ces élèves. Να τα βιβλία αυτών των μαθητών.
 • Avez-vous les clés de cet appartement? Έχετε τα κλειδιά αυτού του διαμερίσματος;
 • Connaissez-vous la mère de cette fille? Γνωρίζετε τη μητέρα αυτού του κοριτσιού;

δ) ποσοτικό επίρρημα ή ποσοτική έκραση:

 • J’ai beaucoup de stylos. Έχω πολλά στυλό.
 • Nous avons peu d’exercices à faire. Έχουμε να κάνουμε λίγες ασκήσεις.
 • Donnez-moi un kilo de pommes s’il vous plaît. Δώστε μου ένα κιλό μήλα παρακαλώ.
 • Je voudrais une tasse de café. Θα ήθελα ένα φλυτζάνι καφέ.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: