Επιστροφή σε Grammaire

Sructures – Δομές

Πως θα “στήσουμε” το λόγο, προφορικό ή γραπτό. Κάποιες λέξεις ή εκφράσεις που συνδέουν τις προτάσεις μεταξύ τους είναι απαραίτητες. Ας τις δούμε:

1. Les articulateurs logiques

Μερικοί από τους πιο βασικούς συνδέσμους για να συνδέουμε τα νοήματα μεταξύ τους.

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο

2. Les relations logiques

Δείτε ακόμη:

La construction des phrases

Η Αιτία – L’expression de la cause (1)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να την εκφράσετε. Ας ξεκινήσουμε με τους πιο συνηθισμένους και με τις εκφράσεις που συνοδεύονται από ρήμα. 1. Parce que: Γιατί Εκφράζει μια αιτία άγνωστη στο συνομιλιτή μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, στην περίπτωση αυτή μπαίνει στη μέση της πρότασης ή σαν απάντηση στην ερώτηση: Pourquoi? όπου μπορεί να μπει …

Η άδεια, η απαγόρευση, η υποχρέωση – La permission, l’iterdiction, l’obligation

Ας δούμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα ρήματα και εκφράσεις για τις δηλώσετε. Μετά, ακολουθεί ένα ρήμα στο απαρέμφατο infinitif. 1. La permission avoir la permission de έχω την άδεια να  permettre de / autoriser à επιτρέπω να avoir le droit de έχω το δικαίωμα να  Il est permis de επιτρέπεται να Για παράδειγμα: Tu …

Les articulateurs logiques

Οι λέξεις ή εκφράσεις που μας βοηθούν να συνδέουμε λογικά τα νοήματα και τις ιδέες, δίνοντας έτσι στο λόγο μας (προφορικό ή γραπτό) συνοχή. Ας δούμε, εδώ, μερικές από τις πιο συνηθισμένες: 1. Pour introduire: Για να ξεκινήσουμε, να κάνουμε την εισαγωγή στο θέμα: Avant tout Πάνω απ’όλα Premièrement / En premier lieu Πρώτα / Κατ’αρχ’ην …

Construire des phrases

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε προτάσεις σωστά; Ξεκινάμε πάντα γράφοντας τους βασικούς όρους: sujet υποκείμενο / verbe ρήμα / objet αντικείμενο: Δες περισσότερα εδώ. 1. Οι προτάσεις μπορούν να έχουν μόνο ένα ρήμα: Για παράδειγμα: Je travaille. Je ne suis pas français. J’ai un grand appartement. 2. Μπορούμε όμως να έχουμε και φράσεις με δύο ρήματα: …

Construire des phrases: Avec un verbe + Infinitif

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα σκέτο απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο. a. Les verbes qui expriment un goût: Αυτά που εκφράζουν την προτίμηση ή την απέχθεια. aimer αγαπώ, μου αρέσει adorer λατρεύω préférer προτιμώ détester …

Αρέσει σε %d bloggers: