Επιστροφή σε Sructures – Δομές

Η Αιτία – L’expression de la cause (1)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να την εκφράσετε. Ας ξεκινήσουμε με τους πιο συνηθισμένους και με τις εκφράσεις που συνοδεύονται από ρήμα.

1. Parce que: Γιατί

Εκφράζει μια αιτία άγνωστη στο συνομιλιτή μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, στην περίπτωση αυτή μπαίνει στη μέση της πρότασης ή σαν απάντηση στην ερώτηση: Pourquoi? όπου μπορεί να μπει και στην αρχή.

Για παράδειγμα:

 • Il ne vient pas à la réunion parce quil est en déplacement, aujourd’hui. Δεν έρχεται στο συμβούλιο γιατί είναι σε μετακίνηση (απουσιάζει), σήμερα.
 • Pourquoi il est est arrivé en retard au rendez-vous? Parce quil a raté le bus. Γιατί  έφτασε καθυστερημένος στο ραντεβού ; Γιατί έχασε το λεωφορείο.

2. Comme: Καθώς, Αφού

Πάντα στην αρχή της πρότασης. Δεν απαντά σε κάποια ερώτηση, απλώς εκφράζει μια αιτία η οποία δεν είναι είναι γνωστή στον συνομιλητή μας.

Για παράδειγμα:

 • Comme il a raté le bus, il est arrivé en retard au rendez-vous. Καθώς/Αφού έχασε το λεωφορείο, έφτασε αργά στο ραντεβού.
 • Comme j’ai réussi mon entretien d’embauche, j’offre du champagne à tout le monde. Καθώς πέτυχα στην συνέντευξη πρόσληψης, κερνάω σαμπάνια σε όλους! 

3. Car: Επειδή, Διότι

Θα το συναντήσουμε κυρίως στο γραπτό λόγο. Δεν απαντά σε ερώτηση.

Για παράδειγμα:

 • Il est arrivé en retard au rendez-vous car il a raté le bus. Ήρθε αργά στο ραντεβού επειδή έχασε το λεωφορείο.
 • Nous ne sortons pas car il pleut beaucoup. Δεν βγαίνουμε διότι βρέχει πολύ.

4. Puisque/Puisqu’: αφού, επειδή, μια και

Εκφράζει μια αιτία γνωστή και στο συνομιλητή μας. Μπορεί να μπει στην αρχή ή στη μέση της πρότασης.

Για παράδειγμα:

 • Puisque tu es mathématicien, tu peux m’aider à faire mes exercices de maths. Μια και είσαι μαθηματικός  (και το γνωρίζω ότι είσαι) μπορείς να με βοηθήσεις να κάνω τις ασκήσεις μαθηματικών. 
 • Nous ne sortons pas, puisquil fait mauvais. Δεν βγαίνουμε αφού έχει άσχημο καιρό (και το ξέρουμε και οι δύο, αφού το βλέπουμε)

4. En effet: Πράγματι, Στην πραγματικότητα, Μάλιστα, Όντως

Θα το συναντήσουμε μετά από τελεία. Εκφράζει μια εξήγηση, ένα συμπέρασμα της προηγούμενης δήλωσής μας.

Για παράδειγμα:

 • Je ne peux pas assister à la réunion du jeudi matin. En effet, ce jour-là je suis en déplacement. Δεν μπορώ να παρευρεθώ στο συμβούλιο της Πέμπτης το πρωί. Εκείνη την ημέρα, μάλιστα, θα λείπω (θα είμαι σε μετακίνηση).
 • On se verra bientôt. En effet, le mois prochain je serai à Paris. Θα τα πούμε σύντομα. Πράγματι, τον ερχόμενο μήνα θα είμαι στο Παρίσι.

Και τέλος, τρεις σύνδεσμοι που συνοδεύονται από ουσιαστικό:

1. À cause de: εξ’αιτίας

Για μια αιτία αρνητική.

Για παράδειγμα:

 • La pollution de l’air devient de plus en plus pire à cause des émissions de gaz. Η μόλυνση του αέρα γίνεται όλο και χειρότερη εξ’αιτίας των εκπομπών αερίων.
 • Il a perdu sa vision à cause dun traumatisme de l’œil grave. Έχασε την όρασή του εξ’αιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού στο μάτι.

2. Grâce à: χάρις σε

Για μια αιτία θετική.

Για παράδειγμα:

 • Il a trouvé ce poste grâce à son meilleur ami. Βρήκε αυτή τη δουλειά χάρις τον καλύτερό του φίλο.
 • J’ai retrouvé ma forme grace à l’exercice physique. Ξαναβρήκα τη φόρμα μου χάρις τη φυσική άσκηση.

3. Faute de: ελλείψη

 • Elle ne peut pas monter sa pièce de théâtre faute dargent. Δεν μπορεί να ανεβάσει τη θεατρική της παράσταση ελλείψη χρημάτων.
 • Je ne peux pas voyager faute de temps. Δεν μπορώ να ταξιδέψω ελλείψη χρόνου.

Αρέσει σε %d bloggers: