Επιστροφή σε Sructures – Δομές

Construire des phrases: Avec un verbe + Infinitif

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα σκέτο απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα)

Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο.

a. Les verbes qui expriment un goût:

Αυτά που εκφράζουν την προτίμηση ή την απέχθεια.

aimerαγαπώ, μου αρέσει
adorerλατρεύω
préférerπροτιμώ
détesterαπεχθάνομαι, μισώ

Για παράδειγμα:

  • J’aime regarder des films historiques. Μου αρέσει να βλέπω ιστορικές ταινίες.
  • Elle préfère aller au travail en métro. Προτιμά να πηγαίνει στη δουλειά με το μετρό.
  • Nous adorons faire des promenades dans le parc. Λατρεύουμε να κάνουμε βόλτες στο πάρκο.
  • Tu détestes manger des gâteaux. Απεχθάνεσαι να τρως γλυκά.

b. Les verbes semi auxiliaires:

Τα ημιβοηθητικά ρήματα:

vouloirθέλω
devoir οφείλω
pouvoirμπορώ / έχω την άδεια να …
savoir  ξέρω

Για παράδειγμα:

  • Je veux jouer au foot. Θέλω να παίξω ποδόσφαιρο.
  • Je ne peux pas utiliser un ordinateur. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή.
  • Tu dois laver la voiture. Πρέπει να πλύνεις το αυτοκίνητο.
  • Elle ne sait pas utiliser des logiciels. Δεν ξέρει να χρησιμοποιεί λογισμικά.
  • Je peux sortir? Μπορώ να βγώ;

Δες περισσότερα για τα ημιβοηθητικά ρήματα εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: