Επιστροφή σε Sructures – Δομές

Construire des phrases

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε προτάσεις σωστά; Ξεκινάμε πάντα γράφοντας τους βασικούς όρους: sujet υποκείμενο / verbe ρήμα / objet αντικείμενο:

Δες περισσότερα εδώ.

1. Οι προτάσεις μπορούν να έχουν μόνο ένα ρήμα:

Για παράδειγμα:

  • Je travaille.
  • Je ne suis pas français.
  • J’ai un grand appartement.

2. Μπορούμε όμως να έχουμε και φράσεις με δύο ρήματα:

a. Σ’αυτή την περίπτωση, το πρώτο κλίνεται και το δεύτερο μπαίνει στο απαρέμφατο infinitif. Κι εδώ πάλι, κάποια ρήματα συνοδεύονται απευθείας από το απαρέμφατο ενώ κάποια άλλα χρειάζονται και πρόθεση: à ή de.

Attention! Το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο (ταυτοπροσωπία).

Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά (κλικίζοντας τους παρακάτω συνδέσμους):

Avec:

1. Verbe + INFINITIF

2. Verbe + À + INFINITIF

3. Verbe + DE + INFINITIF

4. AVOIR … DE + INFINITIF / ÊTRE + DE + ADJECTIF + INFINITIF

5. Une expression impersonnelle + DE + INFINITIF

b. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μετά από το πρώτο ρήμα ακολουθεί ένας σύνδεσμος και ένα δεύτερο ρήμα.

Attention! Εδώ τα ρήματα που ακολουθούν έχουν διαφορετικό υποκείμενο (ετεροπροσωπία) και ανάλογα με την περίπτωση θα μπουν σε Indicatif ή Subjonctif.

Ας δούμε με την Indicatif:

1. Construire des phrases avec: QUE + INDICATIF

Construire des phrases: Avec un verbe + À + INFINITIF

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) το οποίο συνοδεύεται από την πρόθεση: à Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο. commencer à ξεκινώ continuer à συνεχίζω hésiter à διστάζω réussir à επιτυγχάνω s’habituer à συνηθίζω σε passer du …

Construire des phrases: Avec un verbe + DE + INFINITIF

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) το οποίο συνοδεύεται από την πρόθεση: de Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο. accepter de δέχομαι permettre (à quelqu’un ) de επιτρέπω essayer de προσπαθώ décider de αποφασίζω éviter de αποφεύγω …

Construire des phrases: AVOIR … DE + INFINITIF / ÊTRE + DE + ADJECTIF + INFINITIF

1. AVOIR … DE + INFINITIF Κάποια πολύ συνηθισμένα ρήματα που τα σχηματίζουμε με το AVOIR και ένα ουσιαστικό και μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο: avoir besoin de έχω ανάγκη avoir peur de φοβάμαι avoir envie de επιθυμώ être obligé de είμαι υποχρεωμένος να  avoir l’habitude de έχω την συνήθεια να  Attention! …

Construire des phrases: Avec une expression impersonnelle + DE + INFINITIF

Μερικές συνηθισμένες απρόσωπες εκφράσεις μετά από τις οποίες θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) Il est … facile / difficile de εύκολο / δύσκολο utile / inutile de χρήσιμο / άχρηστο possible / impossible de δυνατό / αδύνατο Il s’agit de πρόκειται για, είναι για, αφορά σε .. Για παράδειγμα: Il est impossible de travailler …

Construire des phrases avec: QUE + INDICATIF

Ένα συχνό και απολύτως απαραίτητο “συνδετικό” για να “κατασκευάσουμε” και να ενώσουμε προτάσεις μεταξύ τους, όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε, είναι το “QUE”. Πάμε να δούμε τι είναι και πως το χρησιμοποιούμε. Μπορεί να είναι: 1. Μια αναφορική αντωνυμία. Για παράδειγμα: La maison que tu veux acheter est chère Το σπίτι το οποίο θες να …

Αρέσει σε %d bloggers: