Επιστροφή σε Construire des phrases

Construire des phrases avec: QUE + INDICATIF

Ένα συχνό και απολύτως απαραίτητο “συνδετικό” για να “κατασκευάσουμε” και να ενώσουμε προτάσεις μεταξύ τους, όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε, είναι το “QUE”. Πάμε να δούμε τι είναι και πως το χρησιμοποιούμε.

Μπορεί να είναι:

1. Μια αναφορική αντωνυμία.

Για παράδειγμα:

 • La maison que tu veux acheter est chère Το σπίτι το οποίο θες να αγοράσεις είναι ακριβό.
 • La fille que tu regardes est Julie. Το κορίτσι το οποίο κοιτάζεις είναι η Julie.

Θα την χρησιμοποιήσουμε για … Περισσότερα εδώ.

2. Το συνδετικό “ότι” των προτάσεων στον Πλάγιο Λόγο.

Για παράδειγμα:

 •  Il dit qu’il est malade, qu’il va rester chez lui et qu’il va boire un thé chaud. Λέει ότι είναι άρρωστος, ότι θα μείνει σπίτι του και ότι θα πιει ένα ζεστό τσάι.

Θυμήσου την χρήση του Πλάγιου λόγου εδώ.

3. Ένας απλός σύνδεσμος

Στην περίπτωση αυτή θα τον συναντήσουμε μετά από κάποια ρήματα ή εκφράσεις και θα τον συνοδεύσουμε πάντα με Indicatif. Ας δούμε ποια είναι:

1. Τα ρήματα:

annoncer αναγγέλω, dire λέω, apprendre μαθαίνω, imaginer φαντάζομαι, raconter διηγούμαι, prétendre διατείνομαι, υποστηρίζω, promettre υπόσχομαι, répondre απαντώ, remarquer παρατηρώ, savoir ξέρω, supposer υποθέτω, avoir l’impression έχω την εντύπωση

Για παράδειγμα:

 • On annonce qu’il y a une grève nationale. Αναγγέλλουν ότι υπάρχει γενική απεργία.
 • Elle dit qu’elle va partir demain. Λέει ότι θα φύγει αύριο.
 • Nous apprenons que le gouvernement va annoncer des mesures. Μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα.
 • J’imagine que tout le monde respectera les mesures. Φαντάζομαι ότι όλοι θα σεβαστούν τα μέτρα.
 • Elle m’a raconté que ses parents ont vécu dans un village isolé. Μου διηγήθηκε ότι οι γονείς της έζησαν σ’ένα απομονωμένο χωριό.
 • Il prétend que tu as trouvé la solution du problème. Διατείνεται ότι έχεις βρει τη λύση στο πρόβλημα.
 • J’ai promis aux enfants qu’on ira au zoo ce week-end. Υποσχέθηκα στα παιδιά ότι θα πάμε στο ζωολογικό κήπο αυτό το Σαββατοκύριακο.
 • Vous m’avez répondu que vous partiriez en vacances. Μου απαντήσατε ότι θα φεύγατε για διακοπές.
 • Elle a remarqué qu’il a changé de comportement. Παρατήρησε ότι άλλαξε συμπεριφορά.
 • Je sais que tu travailles beaucoup. Ξέρω ότι εργάζεσαι πολύ.
 • Nous supposons qu’il acceptera notre invitation. Υποθέτουμε ότι θα δεχθεί την πρόσκλησή μας.
 • Tu as l’impression qu’il ne dit pas la vérité? Έχεις την εντύπωση ότι δεν λέει αλήθεια;

2. Ρήματα που εκφράζουν γνώμη, άποψη:

penser / trouver / croire νομίζω, πιστεύω, espérer ελπίζω

Για παράδειγμα:

 • Je pense / Je trouve / Je crois que Marie est très sympa. Πιστεύω/Νομίζω ότι η Μαρία είναι πολύ συμπαθητική.
 • Nous espérons que nous voyagerons à Noël. Ελπίζουμε ότι θα ταξιδέψουμε τα Χριστούγεννα.

3. Κάποιες εκφράσεις:

a. τυποποιημένες:

L’avantage /Le désavantage est que …, Το πλεονέκτημα/μειονέκτημα είναι ότι … , Le problème est que … Το πρόβλημα είναι ότι …, Le résultat est que Το αποτέλεσμα είναι ότι …

Για παράδειγμα:

 • Le problème est que le virus se propage très vite. Le résultat est que tous les hôpitaux sont pleins. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα νοσοκομεία είναι γεμάτα.
 • Les chercheurs ont trouvé un vaccin: L’avantage est qu’il nous protège du virus. Le désavantage est qu’il n’est pas encore lancé dans le marché. Οι ερευνητές βρήκαν ένα εμβόλιο. Το πλεονέκτημα είναι ότι μας προστατεύει από τον ιό. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει ακόμα διατεθεί στην αγορά.

b. απρόσωπες:

Il est: clair ξεκάθαρο / évident προφανές / sûr σίγουρο / probable πιθανό / vrai αλήθεια / incontestable αδιαμφισβήτητο / exact ακριβές que ότι … , Il paraît que … / semble queΦαίνεται ότι …

Για παράδειγμα:

 • Il est clair / évident / sûr / probable / vrai / incontestable / exact que le virus se propage vite. Είναι … ότι ο ιός εξαπλώνεται γρήγορα.
 • Il paraît que / semble que la situation est grave. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.

Αρέσει σε %d bloggers: