Επιστροφή σε Construire des phrases

Construire des phrases: Avec un verbe + À + INFINITIF

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) το οποίο συνοδεύεται από την πρόθεση: à

Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο.

commencer àξεκινώ
continuer àσυνεχίζω
hésiter àδιστάζω
réussir àεπιτυγχάνω
s’habituer àσυνηθίζω σε
passer du temps àπερνάω χρόνο σε

Για παράδειγμα:

  • J’ai commencé à travailler sur le sujet. Άρχισα να δουλεύω πάνω στο θέμα.
  • Elle continue à lire. Συνεχίζει να διαβάζει.
  • Je n’hésite pas à sauter en parachute. Δεν διστάζω να πηδήξω με αλεξίπτωτο.
  • Tu réussis à parler anglais. Καταφέρνεις να μιλάς αγγλικά.
  • Je m’habitue facilement à vivre dans un pays étranger. Συνηθίζω γρήγορα να ζω σε μια ξένη χώρα.
  • Je passe du temps à regarder la télé. Περνώ χρόνο να κοιτάζω τηλεόραση.

Αρέσει σε %d bloggers: