Επιστροφή σε Construire des phrases

Construire des phrases: Avec une expression impersonnelle + DE + INFINITIF

Μερικές συνηθισμένες απρόσωπες εκφράσεις μετά από τις οποίες θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα)

Il est 
facile / difficile deεύκολο / δύσκολο
utile / inutile deχρήσιμο / άχρηστο
possible / impossible deδυνατό / αδύνατο
Il s’agit deπρόκειται για, είναι για, αφορά σε ..

Για παράδειγμα:

  • Il est impossible de travailler avec ce bruit! Είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς μ’αυτό το θόρυβο.
  • Il est facile d’utiliser un stylo. Είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει κανείς ένα στυλό.
  • Il est utile de porter un masque pour se protéger. Είναι χρήσιμο να φορά κανείς μάσκα για να προστατεύεται.
  • Il s’agit de trouver un vaccin efficace contre ce virus inconnu et contagieux. Αφορά στο να βρούμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ενάντια σ’αυτόν τον καινούριο και μεταδοτικό ιό.
Αρέσει σε %d bloggers: