Επιστροφή σε Construire des phrases

Construire des phrases: AVOIR … DE + INFINITIF / ÊTRE + DE + ADJECTIF + INFINITIF

1. AVOIR … DE + INFINITIF

Κάποια πολύ συνηθισμένα ρήματα που τα σχηματίζουμε με το AVOIR και ένα ουσιαστικό και μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο:

avoir besoin deέχω ανάγκη
avoir peur deφοβάμαι
avoir envie deεπιθυμώ
être obligé deείμαι υποχρεωμένος να 
avoir l’habitude deέχω την συνήθεια να 

Attention! Στα ρήματα avoir besoin de, avoir peur de, avoir envie de μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε και ουσιαστικό. Θυμήσου πως κλίνονται αυτά τα ρήματα εδώ.

Για παράδειγμα:

  • J’ai envie de déménager à Paris. Επιθυμώ να μετακομίσω στο Παρίσι. / J’ai envie d’une nouvelle vie à Paris. Επιθυμώ μια καινούρια ζωή στο Παρίσι.
  • Elle a besoin de porter des vêtemnts chauds. Έχει ανάγκη να φορέσει ζεστά ρούχα. Elle a besoin de vêtements chauds. Έχει ανάγκη από ζεστά ρούχα.
  • J’ai peur de sortir le soir. Φοβάμαι να βγω το βράδυ. / J’ai peur de l’obscurité. Φοβάμαι το σκοτάδι.
  • Il est obligé de travailler ce soir. Είναι υποχρεωμένος να δουλέψει απόψε.
  • J’ai l’habitude de courir chaque matin. Έχω τη συνήθεια να τρέχω κάθε πρωί.

2. ÊTRE + DE + ADJECTIF + INFINITIF

Πρόκειται για εκφράσεις που δηλώνουν συναίσθημα:

Je suis
triste deλυπημένος
content deχαρούμενος
deçu deαπογοητευμένος
satisfait deικανοποιημένος
heureux deευτυχισμένος

Για παράδειγμα:

  • Je suis triste de rester à la maison. Είμαι λυπημένη που κάθομαι συνέχεια σπίτι.
  • Il est content de voyager. Είναι χαρούμενος που ταξιδεύει.
  • Vous êtes déçu d’être sans travail. Είστε απογοητευμένος που είστε χωρίς δουλειά.
  • Nous sommes heureux de vous voir. Είμαστε χαρούμενοι που σας βλέπουμε.

Αρέσει σε %d bloggers: