Επιστροφή σε Sructures – Δομές

Η άδεια, η απαγόρευση, η υποχρέωση – La permission, l’iterdiction, l’obligation

Ας δούμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα ρήματα και εκφράσεις για τις δηλώσετε. Μετά, ακολουθεί ένα ρήμα στο απαρέμφατο infinitif.

1. La permission
avoir la permission deέχω την άδεια να 
permettre de / autoriser àεπιτρέπω να
avoir le droit deέχω το δικαίωμα να 
Il est permis deεπιτρέπεται να

Για παράδειγμα:

 • Tu as la permission de sortir avec tes amis samedi soir. Έχεις την άδεια να βγεις μς τους φίλους σου το Σάββατο το βράδυ.
 • Mon père me permet de jouer sur mon ordinateur seulement le week-end. Ο πατέρας μου μου επιτρέπει να παίζω στον υπολογιστή μου μόνο τα Σαββατοκύριακα.
 • Le professeur nous autorise à utiliser un dictionnaire pendant le test. Ο καθηγητής μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε λεξικό κατά τη διάρκεια του τεστ.
 • Nous avons le droit de faire la grève. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε απεργία.
 • Il est permis de stationner devant l’hôtel. Επιτρέπεται να παρκάρουμε μπροστά από το ξενοδοχείο.
2. L’interdiction
interdire de / défendre deαπαγορεύω να 
Il est interdit deαπαγορεύεται να 

Για παράδειγμα:

 • Le gouvernement interdit de circuler dans les endroits publics sans masque. Η κυβέρνηση απαγορεύει να κυκλοφορούμε στους δημόσιους χώρους χωρίς μάσκα.
 • Il est interdit de marcher sur la pelouse. Απαγορεύετε να πατάτε το γκαζόν.
2. L’obligation
être obligé(e) deείμαι υποχρεωμένος να 
on nous oblige àμας υποχρεώνουν να 
Il est obligatoire deείναι υποχρεωτικό να 

Για παράδειγμα:

 • Il est obligatoire de porter le masque dans les transports en commun. Είναι υποχρεωτικό να φοράμε μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • On nous oblige de remplir un formulaire avant de voyager. Μας υποχρεώνουν να συμπληρώσουμε ένα έντυπο/φόρμα πριν να ταξιδέψουμε.

Άλλα χρήσιμα:

Τέλος, την αναγκαιότητα μπορείτε να την εκφράσετε και με τα ρήματα devoir οφείλω και falloir πρέπει. Το devoir κλίνεται σε όλα τα πόσωπα ενώ το falloir μόνο στο il γιατί είναι απρόσωπο ρήμα.

Για παράδειγμα:

 • Tu dois partir. Ωφείλεις να φύγεις.
 • Vous devez prendre vos médicaments. Ωφείλετε να παίρνετε τα φάρμακά σας.
 • Il faut avoir un passeport ou une carte d’identité pour voyager. Πρέπει να έχετε διαβατήριο ή ταυτότητα για να τξιδέψετε.

Αρέσει σε %d bloggers: