Επιστροφή σε avoir – έχω

Το Avoir στην άρνηση και την ερώτηση

1. Forme négative:

Θα κάνουμε την άρνηση βάζοντας αριστερά και δεξιά από το ρήμα το n’… pas. Το ne θα πάρει απόστροφο () γιατί το ρημα αρχίζει από φωνήεν:

Présent
je  n’  ai pas
tu n’  as pas
il n’  a pas
elle n’  a pas
on n’  a pas
nous  n’  avons pas
vous n’  avez pas
ils n’  ont pas
elles n’  ont pas

2. Forme interrogative:

Θα κάνουμε την ερώτηση με τρεις τρόπους. Οι δύο από αυτούς είναι πολύ εύκολοι. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς λοιπόν από τα εύκολα:

a) Βάζοντας απλώς ένα ? στην κατάφαση:

J’ai?
Tu as?
Il / Elle a?
On [n] a?
Nous [z] avons?
Vous [z] avez?
Ils/Elles [z] ont?

b) Βάζοντας μπροστά από τις αντωνυμίες την ερωτηματική λέξη: Est-ce que/qu’ (η οποία δεν σημαίνει τίποτα άρα δεν μεταφράζεται):

Est-ce que j’ai?
Est-ce que tu as?
Est-ce qu’il a?
Est-ce qu’elle a?
Est-ce qu’on [n] a?
Est-ce que nous [z] avons?
Est-ce que vous [z] avez?
Est-ce qu’ils [z] ont?
Est-ce qu’elles [z] ont?

c) Την πιο δύσκολη ερώτηση, την αντιστροφή, την αφήσαμε για το τέλος. Αν το καλοσκεφτούμε  όμως δεν είναι και τόσο δύσκολη! Είναι απλώς “ανάποδη”! Δηλαδή, γράφουμε πρώτα το ρήμα  και μετά τις αντωνυμίες:

Ai-je?
As-tu?
A-t-il?
A-t-elle?
A-t-on?
Avons-nous?
Avez-vous?
Ont-ils?
Ont-elles?

Attention!

a) Eίναι σημαντικό όταν κλίνουμε το ρήμα να θυμόμαστε τη liaison.

  • Nous [z] avons?
  • Vous [z] avez?
  • Ils [z] ont?
  • Elles [z] ont?

b) Επίσης, στην ερώτηση στο τρίτο πρόσωπο του ενικού και του πληθυντικού, ακούγονται το“t” και το “n”:

  • On [n] a?
  • Ont-ils?
  • Ont-elles?

c) Τέλος, στην αντιστροφή, στο τρίτο πρόσωπο του ενικού, ανάμεσα στο a και τις αντωνυμίες il, elle, on προσθέτουμε ένα -t- (το οποίο ακούγεται όταν προφέρουμε το ρήμα) για λόγους ευφωνίας:

  • a-t-il?
  • a-t-elle
  • a-t-on?

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: