Επιστροφή σε Τα βοηθητικά ρήματα – Les verbes auxiliaires

Le verbe auxiliaire: Être

Τα δέκα σημαντικά σημεία για τη χρήση του:

1. La présentation: – Tu es qui?

Για να παρουσιαστούμε:

– Je suis … (Sylvie, Alain …)

2. La nationalité: – Tu es de quelle nationalité?

Με την εθνικότητα:

– Je suis grec/grecque

3. L’état de famille: – Quel est ton/votre état de famille?

Για να περιγράψουμε την οικογενειακή μας κατάσταση:

– Je suis:

 • marié (e) παντρεμένος. -η
 • divorcé (e) χωρισμένος, -η
 • célibataire ελεύθερος, -η

4. La profession: Quelle est ta / votre profession?

Με το επάγγελμα:

– Je suis:

 • employé (e) υπάλληλος
 • étudiant (e) φοιτητής, -τρια
 • retraité (e) συνταξιούχος

5. L’état d’âme (sentiments) / de corps :

Για να μιλήσουμε για την ψυχική ή / και σωματική μας κατάσταση:

– Je suis:

 • triste λυπημένος, -η
 • content(e) χαρούμενος, -η
 • malade άρρωστος, -η
 • déprimé μελαγχολικός, -η (έχω κατάθλιψη)

6. Le pays/la ville d’origine: – Tu es/vous êtes d’où?

Για να δηλώσουμε την καταγωγή μας:

– Je suis de / d’ … (de Grèce, d’Athènes)

7. Le lieu en général: – Tu es où ?

Για ν’αναφερθούμε γενικά στον τόπο που βρισκόμαστε:

– Je suis …

 • à Paris
 • en Fance / au Canada / aux États-Unis
 • chez moi / chez des amis / chez mes parents
 • à l’hôtel / au bureau / à la maison

8. La déscription physique / le caractère:

Για να μιλήσουμε για την εμφάνιση και το χαρακτήρα μας:

– Je suis:

 • grand(e), petit(e), brun(e) καστανός,-ή, blond(e) ξανθός,
 • responsable, calme, stressé(e) αγχωμένος, -η, amical(e) φιλικός, sportif (ve) αθλητικός,
 • adulte ενήλικας, -η / majeur(e) ενηλικιωμένος,

9. Με τo “EN”:

– Je suis:

 • en voyage σε ταξίδι / en vacances σε διακοπές / en déplacement σε μετακίνηση, μετάθεση/ en rendez-vous
 • en retard αργοπορημένος, σε καθυστέριση / en avance νωρίτερα, πριν την καθορισμένη ώρα

mais: à l‘heure στην ώρα μου

10. être en train de + infinitif (Présent progressif):

Για μια πράξη σε εξέλιξη:

Je suis en train d’étudier les verbes (mais je n’ai pas encore fini). Μελετώ τα ρήματα (αλλά δεν έχω ακόμα τελειώσει).

Αρέσει σε %d bloggers: